Verdicte și demonstrații

Ce este un verdict?insert_link

Imediat după publicare, afirmațiile nu au o valoare de adevăr. Nu putem ști dacă sînt adevărate, false sau ceva între. În timp, afirmațiile încep să strîngă răspunsuri. Pentru fiecare răspuns, autorul acestuia poate indica dacă, în opinia sa, afirmația este adevărată, falsă sau un amestec între cele două. Această opinie se numește verdict.

Dacă o afirmație adună unul sau mai multe răspunsuri elaborate și convingătoare, un moderator îi poate da un verdict.

Este posibil ca o afirmație să rămînă fără verdict pe termen nedefinit, dacă nu există destul interes pentru analizarea ei.

Cine poate da verdicte?insert_link

 • Doar moderatorii pot da verdicte asupra afirmațiilor.
 • Verdictele răspunsurilor pot fi date de autori și modificate prin procesul normal de editare, similar cu conținutul răspunsurilor.

Ce este o demonstrație?insert_link

O demonstrație este un răspuns pe care un moderator îl consideră util pentru stabilirea valorii de adevăr a afirmației aferente. Aceasta înseamnă că răspunsul este bine redactat, corect și convingător, iar concluzia lui duce la verdictul asupra afirmației. O afirmație poate avea mai multe demonstrații, dacă moderatorul consideră că fiecare dintre ele aduce elemente noi.

Afirmația poate primi un verdict și în absența unei demonstrații, dar dorim să evităm această practică arbitrară (de altfel, utilizatorii privilegiați au acces la un raport care semnalează verdictele fără bază).

Care sînt verdictele posibile?insert_link

Tuturor tipurilor de afirmații li se aplică două verdicte:

 •   Niciunul: Afirmația nu are încă răspunsuri care să stabilească în mod convingător valoarea de adevăr.
 •   Indecidabil: Nu există suficiente dovezi pentru a justifica unul dintre verdictele de mai jos.

Pentru aserțiuni, verdictul poate fi:

 •   Fals: Afirmația este în mod demonstrabil falsă.
 •   În general fals: Afirmația principală este în mod demonstrabil falsă, dar unele elemente secundare pot fi adevărate.
 •   Mixt: Afirmația conține proporții semnificative de elemente adevărate și false și nu poate fi încadrată altundeva.
 •   În general adevărat: Afirmația principală este în mod demonstrabil adevărată, dar unele elemente secundare pot fi false.
 •   Adevărat: Afirmația este în mod demonstrabil adevărată.

Pentru răzgîndiri, verdictul poate fi:

 •   Răzgîndire: Afirmația este în mod demonstrabil o răzgîndire.
 •   Răzgîndire parțială: Afirmația conține o răzgîndire în unele privințe, dar este consecventă în alte privințe.
 •   Nu este răzgîndire: Afirmația denotă în mod demonstrabil o gîndire consecventă.

Pentru promisiuni, verdictul poate fi:

 •   Încălcată: Autorul și-a încălcat promisiunea din motive care țin de el.
 •   Blocată: Promisiunea a fost încălcată din motive independente de voința autorului: lipsa fondurilor, opoziția altor partide etc.
 •   Îndeplinită parțial: Promisiunea conține proporții semnificative de elemente îndeplinite și încălcate.
 •   Îndeplinită cu întîrziere: Promisiunea a fost îndeplinită, dar cu o întîrziere semnificativă.
 •   Îndeplinită: Promisiunea a fost îndeplinită la timp.

Un caz interesant este distincția între fals și indecidabil. În principiu, cînd nu putem demonstra cu argumente că o afirmație este falsă, sîntem obligați să o clasificăm drept indecidabilă. Totuși, mulți politicieni se folosesc de acest truc pentru a spune cu seninătate minciuni, știind că povara demontării acestora este disproporționat de mare. Un exemplu bun este punerea de afirmații sau fapte pe seama altor persoane: este aproape imposibil de demonstrat că o terță persoană nu a spus sau nu a făcut ceva. Acest gen de afirmații, deși din punct de vedere logic sînt indecidabile, în practică vor fi clasificate drept false.

Care sînt consecințele stabilirii verdictului și a demonstrației?insert_link

O afirmație care capătă un verdict îi aduce autorului său +10 reputație. Ulterior, doar moderatorii mai pot edita sau șterge afirmația.

Un răspuns acceptat ca demonstrație îi aduce autorului său +10 reputație. Similar, el nu mai poate fi editat decît de către moderatori și nu mai poate fi șters.