Ce este loialitatea?

Loialitatea este o măsură a atașamentului unei persoane față de unul sau mai multe partide. Considerăm că simpla calitate de membru într-un partid este o măsură insuficientă a loialității, de exemplu:

 1. Dacă o persoană se înscrie astăzi în partidul A, dar în ultimii trei ani a fost membră a partidului B, loialitatea persoanei față de B nu se șterge cu buretele.
 2. Dacă doi soți sînt membri în două partide A și respectiv B, este puțin plauzibil că fiecare dintre soți va fi 100% loial viziunii partidului său.
 3. Dacă X nu este membru în niciun partid politic, dar tatăl său este membru în partidul A, atunci considerăm că X are un grad de loialitate față de A.
 4. Dacă o persoană este asociată într-o firmă care face afaceri pe bandă rulantă cu un partid, considerăm că persoana are un grad de loialitate față de acel partid.

Pentru a ține cont de aceste posibilități, definim loialitatea într-un mod mai complex. Concret, loialitatea unei persoane față de un partid este o fracție între 0% și 100%, astfel încît suma loialităților unei persoane să fie 100%.

Ponderile diverselor relațiiinsert_link

Apartenența la un partid este un indiciu bun al loialității unei persoane, dar nu este singura relație relevantă. Pentru a trata situațiile 2 și 3 de mai sus, acordăm următoarele ponderi diverselor relații:

 • Apartenența la un partid are o pondere de 1.
 • O relație de rudenie apropiată (soț/soție, fiu/fiică, frate/soră, părinte, cumnat/cumnată, socru/soacră, ginere/noră) are o pondere de 0,5.
 • O relație de rudenie îndepărtată are o pondere de 0,25.

Pe viitor plănuim să ținem cont și de alte relații, cum ar fi asocierea în firme cu clientelă politică (situația 4 de mai sus).

Coeficienții temporaliinsert_link

O relație activă astăzi (apartenența la un partid, căsătoria, asocierea într-o firmă) este un indiciu al loialității, dar și o relație din trecut este relevantă. Pentru a trata situația 1 de mai sus definim următorii coeficienți temporali:

 • O relație activă astăzi valorează 365 de puncte.
 • O relație activă în anul anterior valorează cîte un punct pentru fiecare zi.
 • O relație activă în cei doi ani dinaintea primului valorează cîte 0,5 puncte pentru fiecare zi.

Intenția este ca o relație să pornească de la un coeficient de 33,33% în ziua începerii ei și să crească la 100% pe durata a trei ani.

De exemplu, dacă X a fost membru în partidul A în 2017 și 2018, în partidul B în 2019, iar la 1 ianuarie 2020 se înscrie în partidul C, atunci fiecare dintre relații valorează cîte 365 de puncte, deci coeficienții lor vor fi egali. Dacă X rămîne în partidul C pe toată durata anului 2020, atunci la 1 ianuarie 2021:

 • Apartenența la C valorează 365 + 365 de puncte (relația activă în acea zi, plus fiecare zi din 2020).
 • Apartenența la A și B valorează cîte 182,5 puncte fiecare (cîte 365 de zile × 0,5 puncte fiecare, pentru anii 2018 și respectiv 2019).
 • Așadar, apartenența la C are un coeficient de 730/1.095 = 66,66%, iar apartenențele la A și B au coeficienți de cîte 182,5/1.095 = 16,66% fiecare.

Cum calculăm loialitateainsert_link

Cu elementele de mai sus putem proceda la calculul loialităților tuturor persoanelor față de toate partidele consemnate în Dignitas. Intuitiv, pentru a determina loialitatea lui X facem următorul experiment: pornim de la X și urmăm una dintre relațiile sale la întîmplare, acordînd probabilitate mai mare relațiilor cu pondere mare (apartenența la partid) și relațiilor recente sau de lungă durată. Urmînd relația vom ajunge la o altă entitate Y, care poate fi un partid în care X este sau a fost membru, o companie în care X este sau a fost asociat sau o persoană cu care X este sau a fost rudă. Dacă Y este un partid, experimentul se încheie. Altfel, pornind din Y urmăm o nouă relație la întîmplare, de cîte ori este necesar pînă cînd ajungem la un partid.

Dacă am repeta acest experiment de milioane de ori, am urma mereu alte căi. Toate aceste căi se termină într-un partid sau altul. La final, numărăm frecvența cu care am ajuns la partidele A, B, C, ... Aceste frecvențe sînt exact loialitatea lui X. Dacă X este membrul unui partid de minimum trei ani și nu are rude membre în alte partide, loialitatea sa va fi de 100% către acel partid. În practică, însă, iau naștere distribuții mai complexe.

În interesul transparenței, dăm și o definiție matematică formală. Fie G = (V, E) graful Dignitas în care nodurile V sînt entități (persoane, partide, companii), iar arcele E sînt relații între entități. Arcele au valori calculate conform ponderilor și coeficienților temporali de mai sus, iar arcele care pleacă din fiecare nod sînt normalizate (suma valorilor lor este 1). Atunci G este un lanț Markov în care nodurile corespunzătoare partidelor sînt stări de absorbție. Definim loialitatea unei entități u ca fiind distribuția probabilităților de absorbție a lui u în nodurile corespunzătoare partidelor.