Contractul pentru valorificarea spațiilor comerciale de la metrou este o gaură neagră în veniturile Metrorex. Deși este expirat din 2018, firma sindicatului ocupă, în continuare, abuziv aceste spații și le subînchiriază către terți, deși statutul Metrorex interzice subînchirierea lor.

Cătălin Drulă · 4 martie 2021 · sources:

1
context

Pe 4 martie 2021, Ministrul Transporturilor și Infrastructurii, Cătălin Drulă, a anunțat finalizarea raportului Corpului de Control privind activitatea Metrorex pe anul 2020. Una din problemele semnalate în raport este situația spațiilor comerciale din stațiile de metrou din București.

to verify
Verificăm (1) dacă contractul pentru valorificarea spațiilor comerciale de la metroul bucureștean este expirat din 2018 și (2) dacă statutul Metrorex interzice subînchirierea acestor spații comerciale.
one answer
1

Conform unui comunicat publicat pe site-ul Metrorex pe 29 noiembrie 2018, contractul de închiriere dintre Metrorex și Sindomet ServCom SRL a încetat pe 26.09.2018.

Statutul Metrorex și Regulamentul de Organizare și Funcționare al Metrorex nu menționează interdicția subînchirierii spațiilor publice. (Ambele documente sînt legate din secțiunea Organizare a site-ului Metrorex).

În schimb, Hotărîrea de Guvern nr. 482/1999 privind înființarea Metrorex specifică, la art. 4 (2):

Metrorex poate desfășura și alte activități pentru susținerea eficienței activităților de bază, conform statutului sau, cum ar fi:

[...]

c) activități comerciale în nume propriu sau în asociere cu societăți comerciale cu capital român, străin sau mixt, închirierea de spații sau asocierea în vederea desfășurării de activități de comerț în metrou, chiriașii sau asociații neavînd drept de subînchiriere.

Considerăm afirmația lui Cătălin Drulă adevărată.

gavel true
Markdown help: CommonMarkGitHub Flavored