Prin PNRR, vom avea finanțare de 100 de milioane euro pentru a susține atât procesul de digitalizare a dosarelor de pensii aflate în plată, cât și dotarea cu echipamente și servicii electronice a Casei Naționale de Pensii Publice și a structurilor teritoriale, ceea ce va facilita atât relația cu beneficiarii, cât și accesul acestora, online, la toate informațiile din propriul dosar de pensie.

Raluca Turcan · 4 iunie 2021 · surse:

1
context

Afirmația a fost făcută pe pagina de Facebook a Ministrului Muncii, Raluca Turcan.

Pe site-ul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, descrierea Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR) menționează următoarele:

Comisia Europeană evaluează PNRR pe baza unor criterii transparente. Astfel, investițiile și reformele prevăzute în PNRR trebuie să contribuie la abordarea eficientă a recomandărilor specifice fiecărei țări și la consolidarea potențialului de creștere economică, a creării de locuri de muncă și a rezilienței economice și sociale. De asemenea, investițiile și reformele trebuie să contribuie la îndeplinirea obiectivului de schimbări climatice în proporție de 37% și la realizarea obiectivului de digitalizare în proporție de 20%.

scop
Verificăm dacă prin PNRR România va primi finanțare de 100 de milioane euro pentru procesul de digitalizare a dosarelor de pensii și pentru dotarea instituțiilor implicate în proces cu echipamentele și serviciile electronice necesare.
un răspuns
2

Planul acceptat este disponibil aici.

În ANEXĂ: Urmărirea cheltuielilor legate de climă și marcarea digitală găsim defalcate cheltuielile legate de digitalizare. Astfel, cheltuielile bugetate pentru digitalizarea sistemului de pensii sînt cuprinse în:

  • itemul C8.I.6 cu valoare de 0,40 milioane € (vezi Instrument de modelare economică (set de instrumente de simulare privind opțiunile de reformă a pensiilor) pentru îmbunătățirea capacității instituționale de a prognoza cheltuielile cu pensiile, pagina 103);
  • itemul C8.I.9 cu valoare de 1,27 milioane € (veziSusținerea procesului de evaluare a dosarelor de pensii aflate în plată, pagina 103) și
  • itemul C8.I.10 cu valoare de 61,88 milioane € (vezi Eficiență operațională și servicii electronice avansate pentru sistemul național de pensii prin digitalizare, pagina 103).

Totalul este de 63,55 milioane €. Cum valoarea depășește 50%, dar este departe de promisiune, propun verdictul „îndeplinit parțial”.

gavel îndeplinită parțial
1

Anexa respectivă este creată special pentru a se urmări cheltuielile pe digitalizare și pentru climă. Este posibil să lipsească, însă e puțin probabil, căci tabelul acela a fost folosit pentru a se calcula procentul de bani alocați celor două aspecte (care sînt prioritare în decizia Comisiei Europene). Așadar mă aștept ca erorile să fie în plus (adică chestii trase la subiect) decît în minus (lucruri uitate),

0

Văd un singur contraargument (posibil): poate că și alte rubrici din secțiunea C8.I includ sume pentru digitalizarea pensiilor (de exemplu C8.I.3: „[...] transformarea digitală a Ministerului de Finanțe / ANAF”).

0

M-am gîndit și eu la aspectele astea, dar Casa națională de Pensii Publice ține de Ministerul Muncii și Protecției Sociale și nu văd cum Ministerul de Finanțe ar putea contribui legal la dotarea unei entități din curtea Ministerului Muncii. mai curînd ar putea fi C7.I.6 Digitalizarea în domeniul Muncii și Protecției Sociale (sumele totale 85M€+61M€ > 100M€), dar nu putem decide decît după ce aflăm clar cît este alocat CNPP (ar trebui alocat CNPP aproape 50% din bugetul de digitalizare a MM).

ajutor pentru Markdown: CommonMarkGitHub Flavored