Prin PNRR, vom avea finanțare de 100 de milioane euro pentru a susține atât procesul de digitalizare a dosarelor de pensii aflate în plată, cât și dotarea cu echipamente și servicii electronice a Casei Naționale de Pensii Publice și a structurilor teritoriale, ceea ce va facilita atât relația cu beneficiarii, cât și accesul acestora, online, la toate informațiile din propriul dosar de pensie.

Raluca Turcan 4 iunie 2021 surse:

0
context

Afirmația a fost făcută pe pagina de Facebook a Ministrului Muncii, Raluca Turcan.

Pe site-ul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, descrierea Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR) menționează următoarele:

Comisia Europeană evaluează PNRR pe baza unor criterii transparente. Astfel, investițiile și reformele prevăzute în PNRR trebuie să contribuie la abordarea eficientă a recomandărilor specifice fiecărei țări și la consolidarea potențialului de creștere economică, a creării de locuri de muncă și a rezilienței economice și sociale. De asemenea, investițiile și reformele trebuie să contribuie la îndeplinirea obiectivului de schimbări climatice în proporție de 37% și la realizarea obiectivului de digitalizare în proporție de 20%.

scop
Verificăm dacă prin PNRR România va primi finanțare de 100 de milioane euro pentru procesul de digitalizare a dosarelor de pensii și pentru dotarea instituțiilor implicate în proces cu echipamentele și serviciile electronice necesare.
pensii alarm  reevaluează în octombrie 2021
adăugată de sonia pe 7 iunie 2021
ajutor pentru Markdown: CommonMarkGitHub Flavored