Potrivit legii, producătorii și Organizațiile de Transfer al Responsabilității (OTR) trebuie să plătească penalități de 4 lei/kg pentru EEE și 20 lei/kg pentru lămpi dacă nu ating țintele de colectare și reciclare către AFM. Neîndeplinirea țintelor atrage o procedură de infringement împotriva României din partea UE, iar penalitatea aplicată țării noastre va fi cu mult mai mare comparativ cu cei 4 lei/kg aplicați de AFM.

Barna Tánczos · 25 martie 2021 · sources:

0
context

EEE = echipamente electrice și electronice

AFM = Administrația Fondului pentru Mediu (website)

Despre responsabilitățile privind deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE) putem citi pe site-ul UE dedicat DEEE:

Dacă produceți, distribuiți sau vindeți echipamente electrice și electronice – computere, frigidere, telefoane mobile etc. – legislația europeană și națională vă obligă să contribuiți la asigurarea eliminării și tratării corespunzătoare a acestora. Prin urmare, trebuie:

  • să vă înscrieți în registrul național dedicat creat de autoritățile responsabile din fiecare țară în care distribuiți sau vindeți echipamente
  • să depuneți un raport periodic privind cantitatea de echipamente electrice și electronice vândute
  • să organizați sau să finanțați colectarea, tratarea, reciclarea și recuperarea produselor dumneavoastră
  • ca distribuitor, să furnizați un serviciu de preluare, prin care clienții să poată returna gratuit deșeurile electrice și electronice
  • ca producător, să respectați Directiva privind restricțiile de utilizare a substanțelor periculoase
to verify
Verificăm (1) ce valoare au penalitățile pentru cantitatea de echipamente electrice și electronice (EEE) și lămpi necolectate (nereciclate), și (2) ce penalități poate aplica UE României dacă țara noastră nu îndeplinește cotele de colectare impuse.
one answer
0

Conform legislației europene, în perioada 2017 – 2020, producătorii de echipamente electrice și electronice trebuiau să atingă o rată de colectare (în scopul reciclării) a deșeurilor de echipamente electrice și electronice (DEEE) de 45%.

Producătorii trebuiau să plătească o contribuție de 4 lei/kg de DEEE, respectiv 20 lei/kg pentru lămpi, pentru diferența dintre cantitățile de echipamente electrice și electronice („EEE”) declarate ca fiind introduse pe piața națională și cantitățile constatate de Administrația Fondului pentru Mediu. (sursa: green-report.ro)

Ce s-a schimbat de la 1 ianuarie 2020 (sursa deloitte.com):

De la 1 ianuarie 2020, această contribuție va fi datorată pentru diferența dintre cantitățile de deșeuri de EEE corespunzătoare obligațiilor anuale de colectare și cantitățile efectiv colectate. Cu alte cuvinte, dacă un producător/importator de asemenea produse pune pe piața din România 10.000 de kg, este obligat să colecteze 4.500 de kg de deșeuri în 2020. Dacă reușește că colecteze doar 2.000 de kg, atunci va datora o taxă aferenta diferenței de 2.500 de kg necolectate.

Tarifele de penalizare pentru anul 2021 au rămas aceleași, conform calendarului fiscal publicat de Administrația Fondului pentru Mediu (AFM):

cantitățile de echipamente electrice și electronice introduse pe piața națională și cantitățile de deșeuri de echipamente electrice și electronice colectate: 4 lei/kg, respectiv 20 lei/kg (în functie de categoria de EEE conform anexei nr. 1 la OUG nr. 5/2015) pentru diferența dintre cantitățile de deșeuri de EEE corespunzătoare ratelor anuale minime de colectare calculate potrivit OUG nr. 5/2015 și cantitățile de deșeuri de EEE efectiv colectate.

În ceea ce privește valoarea penalizărilor impuse de UE României pentru nerespectarea cotelor de colectare și a termenelor calendaristice menționate în Directiva 2012/19/UE, ne putem face o idee pornind de la situația din 2015 generată de colectarea insuficientă de DEEE (sursa OUG nr. 5/2015):

ținând cont de faptul că, potrivit art. 260 alin. (2) și (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, răspunderea României pentru încălcarea obligațiilor de transpunere a Directivei 2012/19/UE se poate concretiza atât în plata unei sume forfetare, stabilită pentru România la 1.740.000 de euro, cât și a unor penalități cu titlu cominatoriu, cuprinse între 2.000 și 124.0000 de euro/zi de întârziere, care se vor calcula de la termenul de transpunere, respectiv 14 februarie 2014

Așadar, România poate fi penalizată de UE cu peste 1.7 milioane de euro pentru nerespectarea cotelor anuale de colectare a DEEE. Suma de 1.7 milioane de euro ar fi echivalentă cu peste 2.000 de tone de DEEE necolectate (4 lei/kg).

Afirmația lui Barna Tánczos este deci adevărată.

gavel true
Markdown help: CommonMarkGitHub Flavored