Answer history for #39

author date changes
sonia on 29 martie 2021
- acceptance
Answer accepted as proof.
sonia on 29 martie 2021
- changes to contents


      
Conform legislației europene, în perioada 2017 – 2020, producătorii de echipamente electrice și electronice trebuiau să atingă o rată de colectare (în scopul reciclării) a deșeurilor de echipamente electrice și electronice (DEEE) de 45%. 

Producătorii trebuiau să plătească o contribuție de 4 lei/kg de DEEE, respectiv 20 lei/kg pentru lămpi, pentru diferența dintre cantitățile de echipamente electrice și electronice („EEE”) declarate ca fiind introduse pe piața națională și cantitățile constatate de Administrația Fondului pentru Mediu. (sursa: [green-report.ro](https://www.green-report.ro/ey-noi-obligatii-pentru-producatorii-de-echipamente-electrice-si-electronice/))

Ce s-a schimbat de la 1 ianuarie 2020 (sursa [deloitte.com](https://www2.deloitte.com/ro/ro/pages/tax/articles/ce-taxe-platesc-producatorii-si-importatorii-de-echipamente-electrice-si-electronice-din-2020.html)):
> De la 1 ianuarie 2020, această contribuție va fi datorată pentru diferența dintre cantitățile de deșeuri de EEE corespunzătoare obligațiilor anuale de colectare și cantitățile efectiv colectate. Cu alte cuvinte, dacă un producător/importator de asemenea produse pune pe piața din România 10.000 de kg, este obligat să colecteze 4.500 de kg de deșeuri în 2020. Dacă reușește că colecteze doar 2.000 de kg, atunci va datora o taxă aferenta diferenței de 2.500 de kg necolectate.

Tarifele de penalizare pentru anul 2021 au rămas aceleași, conform calendarului fiscal publicat de Administrația Fondului pentru Mediu ([AFM](https://www.afm.ro/taxe_calendar_fiscal.php)):
> cantitățile de echipamente electrice și electronice introduse pe piața națională și cantitățile de deșeuri de echipamente electrice și electronice colectate:
> 4 lei/kg, respectiv 20 lei/kg (în functie de categoria de EEE conform anexei nr. 1 la OUG nr. 5/2015) pentru diferența dintre cantitățile de deșeuri de EEE corespunzătoare ratelor anuale minime de colectare calculate potrivit OUG nr. 5/2015 și cantitățile de deșeuri de EEE efectiv colectate.

În ceea ce privește valoarea penalizărilor impuse de UE României pentru nerespectarea cotelor de colectare și a termenelor calendaristice menționate în [Directiva 2012/19/UE](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012L0019&from=cs), ne putem face o idee pornind de la situația din 2015 generată de colectarea insuficientă de DEEE (sursa [OUG nr. 5/2015](http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/167211)):
> ținând cont de faptul că, potrivit art. 260 alin. (2) și (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, răspunderea României pentru încălcarea obligațiilor de transpunere a Directivei 2012/19/UE se poate concretiza atât în plata unei sume forfetare, stabilită pentru România la 1.740.000 de euro, cât și a unor penalități cu titlu cominatoriu, cuprinse între 2.000 și 124.0000 de euro/zi de întârziere, care se vor calcula de la termenul de transpunere, respectiv 14 februarie 2014

Așadar, România poate fi penalizată de UE cu peste 1.7 milioane de euro pentru nerespectarea cotelor anuale de colectare a DEEE. Suma de 1.7 milioane de euro ar fi echivalentă cu peste 2.000 de tone de DEEE *necolectate* (4 lei/kg).

Afirmația lui Barna Tánczos este deci adevărată.
- verdict
none chevron_right true