Peste 60.000 de bolnavi cronici din București au fost uitați, părăsiți de noul primar cu inima de piatră! [...] Bani sînt, nu există scuza lipsei de buget! Nu vrea să plătească, pur și simplu!

Gabriela Firea · 10 august 2021 · sources:

1
context

Fosta primăriță a Capitalei, Gabriela Firea, a publicat pe Facebook un articol în care îl acuză pe primarul în funcție, Nicușor Dan, că în 2021 a sistat plata sprijinului pentru persoanele cu dizabilități (corecturile și diacriticele ne aparțin):

Mă întreb: oare doarme liniștit primarul “dreptei”, știind cîtă suferință provoacă? Peste 60.000 de bolnavi cronici din București au fost uitați, părăsiți de noul primar cu inima de piatră! Din februarie, nu le-a mai achitat sprijinul financiar de 500 de lei lunar, acordat de Primăria generală la propunerea mea, cu votul consilierilor generali social-democrați, de peste 3 ani.

6 luni în care acești oameni, aflați într-o situație critică - persoane cu dizabilități -, au dus-o din ce în ce mai rău, pentru că și suma primită de la guvern este infimă.

Se întreabă, oare, domnul Dan la ce au renunțat acești oameni năpăstuiți de soartă?

La medicamente, la alimente, la terapii, la plata utilităților?

Are vreo remușcare?

Bani sînt, nu există scuza lipsei de buget! Nu vrea sa plătească, pur și simplu!

[...]

goal
Verificăm (1) dacă Nicușor Dan a sistat plata stimulentelor din partea Primăriei Municipiului București pentru adulții și copiii cu handicap și (2) dacă există bani pentru aceste stimulente.
one answer
1

Descrierea beneficiilorinsert_link

Gabriela Firea se referă la două beneficii:

  1. Stimulentul pentru integrarea socială a persoanelor adulte cu handicap, în valoare de 500 de lei / lună. Acesta a fost înființat prin Hotărîrea nr. 330/2017 a Consiliului General al Municipiului București.
  2. Stimulentul pentru copiii cu handicap, în valoare de 1.000 de lei / lună. Acesta a fost înființat prin Hotărîrea nr. 292/2017 a aceleiași autorități.

Necesarul bugetarinsert_link

Autoritatea Națională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții publică anual statistici despre numărul de persoane cu handicap. Pe baza statisticilor putem calcula costul stimulentelor acordate.

anul adulți copii costuri anuale* sursă
2018 59.215 5.171 417 mil. lei link
2019 61.874 5.802 441 mil. lei link
2020 66.219 6.388 474 mil. lei link
2021 66.330 6.989 482 mil. lei link

* Am calculat costurile anuale ca (nr. adulți × 500 + nr. copii × 1.000) × 12.

În ultimii ani, suma alocată a variat în Bugetul Primăriei București și s-a reflectat în Bugetul DGAS astfel:

anul suma în bugetul PMB* suma în bugetul DGASMB*
2015 -- 0 lei
2016 -- 0,3 mil. lei
2017 -- 0,4 mil. lei
2018 404 mil. lei, rectificată la 378 mil. lei 387 mil. lei, rectificată la 359 mil. lei
2019 430 mil. lei, rectificată la 434 mil. lei 427 mil. lei
2020 341 mil. lei, rectificată la 479 mil. lei 341 mil. lei
2021 343 mil. lei 343 mil. lei

* Am presupus că aceste costuri sînt incluse în rubrica cu clasificația funcțională 68.50.50 și clasificația economică 57.02.01, Ajutoare sociale în numerar, care se potrivește din punct de vedere logic și ca ordin de mărime. Această ipoteză este confirmată în procesul verbal al ședinței CGMB de adoptare a bugetului pe 2021, în care discuțiile privind stimulentele pentru persoanele cu handicap se învîrt în jurul acestei clasificații.

Este evident saltul între 2017 și 2018. Nu cunoaștem sursa de finanțare pentru cheltuiala asumată. Expunerile de motive și rapoartele comisiei de buget pentru cele două hotărîri de consiliu nu sînt publice. Am făcut o cerere de informare la Primărie și vom reveni dacă vom primi vreun răspuns. Am solicitat de la Primărie expunerea de motive, raportul Direcției Generale Economice și Raportul Comisiei Economice, Buget și Finanțe. Niciun document nu aduce măcar în discuție sursa de finanțare nici nu explică de ce optează pentru beneficii de asistență socială (bani gheață) și nu pentru servicii sociale.

Situația plățilorinsert_link

O primă sincopă a avut loc în 2020. Pe 27 octombrie, DGASMB a anunțat întîrzierea plății stimulentelor pentru adulții cu handicap, în valoare de 28.000.000 lei, invocînd lipsa banilor. Anunțul a venit între alegerile locale și cele parlamentare, dar înainte ca Nicușor Dan să debuteze în funcția de primar. Gabriela Firea și Nicușor Dan s-au acuzat reciproc de folosirea situației în scopuri politice.

Pe 3 noiembrie 2020, Nicușor Dan a anunțat reluarea plăților pe 9 noiembrie, amînată ulterior pînă pe 11 noiembrie:

Vă informez că singurii bani pe care i-am găsit în conturile primăriei au fost 4,4 milioane de lei și popriri pentru 80 de milioane de lei. În condițiile în care pentru plata acestor stimulente financiare necesarul e de 28 de milioane de lei.

Pe 8 decembrie 2020, prin Hotărîrea nr. 385/2020, CGMB a rectificat bugetul Primăriei, alocînd încă 74.000.000 de lei pentru ajutoare sociale în numerar.

Apoi, pe 7 mai 2021, în ședința prin care Consiliul General a aprobat bugetul pe 2021, Nicușor Dan a anunțat reducerea la jumătate a stimulentelor pentru adulții cu handicap, de la 500 de lei la 250 de lei și a subliniat că plățile pe lunile ianuarie-aprilie 2021 au fost făcute la acest nivel redus. În dialogul cu Gabriela Șerbănescu, o reprezentantă neoficială a persoanelor adulte cu handicap, Nicușor Dan a spus:

Pe aceste 4-5 luni, dată fiind situația financiară a Primăriei Capitalei, ați primit jumătate din banii pe care vechiul legislativ al Bucureștiului s-a asumat. Prin bugetul de anul acesta, dacă el o să treacă în forma în care este propus azi, o să primiți în continuare acești 250 de lei pe lună.

Primarul nu a negat cuantumul prevăzut de Hotărîrea 330/2017, ci doar a condiționat plățile de existența banilor:

Hotărârea de Consiliu General care stabilește care este cuantumul indemnizației pentru persoanele adulte cu handicap este în vigoare. Noi astăzi... bugetul, dacă la un moment dat în buget vor fi bani și Consiliul General va reveni asupra alocării financiare, o să avem și hotărârea din urmă care spune cuantumul, o să avem și alocarea financiară. Asta este propunerea financiară pentru persoane adulte cu handicap.

Pe 12 mai 2021, Gabriela Șerbănescu a declarat într-un interviu cu Radio France Internationale:

Pe anul 2021 nu a făcut nicio plată. Pot să fac dovada prin extrasul bancar, unde se vede foarte clar că ultima sumă primită pe data de 29 aprilie este din restanța pe decembrie 2020.

Nu am găsit un document oficial care să-i dea dreptate lui Nicușor Dan sau Gabrielei Șerbănescu. Totuși, credem că sistarea completă a plăților nu ar fi trecut neobservată, or în presa românească nu mai există nicio referire la aceste stimulente după luna mai 2021.

Situația financiarăinsert_link

Nicușor Dan a spus în repetate rînduri că Primăria Municipiului București are datorii mari. Într-o conferință de presă din 15 martie 2021, el a oferit cifra de 3 miliarde de lei. Mai tîrziu în aceeași conferință, el a detaliat lista datoriilor; doar valorile enumerate din memorie se însumează la 2,37 miliarde de lei. Dintre acestea, datoria publică (0,2 miliarde) este singurul tip legitim de datorie: dobînzi pentru împrumuturi contractate legal. Restul sînt simple eschivări de la plată: sentințe judecătorești, servicii și construcții achitate și neplătite etc.

În teorie, bugetul pe 2021 prevede aceeași sumă ca și în 2020 pentru ajutoarele sociale în numerar (343 de milioane față de 341). În realitate, indicatorii de execuție bugetară arată un grad de realizare a veniturilor de 67% în 2020, 68% în 2019 și 75% în 2018. Cu alte cuvinte, an de an bugetele anticipează niște venituri care, în practică, nu sînt realizate.

Bugetul pe anul 2021 este de 5,8 miliarde de lei, destul de aproape de cele 6,6 miliarde în 2020 și 5,9 miliarde în 2019. Diferența este că în 2019 și 2020 Primăria a acumulat datorii, pe cînd în 2021 va încerca să reducă datoria cu circa 1,5 miliarde. Cu acest scop în vedere, prudența dictează reducerea cheltuielilor.

Fără a minimaliza suferința reală a persoanelor cu handicap, stimulentele financiare trebuie implementate corect. Legea asistenței sociale (292/2011), care stă la baza HCGMB 330/2017 și 292/2017, impune fundamentarea bugetului pentru aceste beneficii:

Art. 112 (2) În domeniul administrării și acordării beneficiilor de asistență socială, autoritățile administrației publice locale au următoarele atribuții principale: [...] (i) elaborează și fundamentează propunerea de buget pentru finanțarea beneficiilor de asistență socială.

Mai mult, Legea 292 recomandă principial servicii sociale (găzduire, hrană, consiliere, ajutor pentru menaj...) mai degrabă decît beneficiile de asistență socială (bani gheață):

Art. 2 (4) Măsurile și acțiunile de asistență socială se realizează astfel încât: [...] (b) serviciile sociale să primeze față de beneficiile de asistență socială, în cazul în care costul acestora și impactul asupra beneficiarilor este similar.

Încheiem cu o observație. Conform primului tabel, între 2018 și 2021 numărul persoanelor cu handicap înregistrate în Municipiul București a crescut de la 64.386 la 73.319, o creștere de circa 14%. Conform acelorași statistici, la nivel național numărul a crescut doar cu 6%, de la 805.159 de persoane la 856.069. O posibilă explicație este că stimulentul le determină pe unele persoane să își facă mutație în București. Acesta ar fi un mod de a abuza sistemul. De cealaltă parte, mutația conferă și drept de vot, ceea ce dă o miză politică stimulentelor.

Concluzieinsert_link

Afirmația Gabrielei Firea că Nicușor Dan a sistat plata stimulentelor pentru persoanele cu handicap este incorectă. Stimulentul pentru adulți a fost înjumătățit, iar cel pentru copii a rămas intact.

Afirmația că Nicușor Dan „nu vrea să plătească, pur și simplu” este falsă. Primăria este îngropată în datorii acumulate în mandatul Gabrielei Firea.

gavel false
Markdown help: CommonMarkGitHub Flavored