Primăria Sectorului 1 va plăti 6,5 milioane de lei către RER pentru salubrizare în august 2021, comparat cu 11,5 milioane de lei către Romprest în august 2020.

Clotilde Armand · 2 august 2021 · sources:

1
context

Pe fondul conflictului dintre Primarul Sectorului 1, Clotilde Armand, și compania de salubrizare Romprest, Primăria Sectorului 1 a semnat un contract de salubrizare cu o altă companie, RER Ecologic Service București REBU (numită de acum RER). În aceeași zi, Clotilde Armand a anunțat pe Facebook încheierea contractului și a anexat și un infografic. Infograficul include următoarele cifre:

 • Cheltuieli cu salubrizarea în august 2021: 6,5 milioane de lei, conform contractului cu RER.
 • Cheltuieli cu salubrizarea în august 2020: 11,5 milioane de lei, conform facturilor emise de Romprest.
to verify
Verificăm dacă cifrele prezentate de Clotilde Armand sînt corecte.
one answer
1

Contractul cu RERinsert_link

Un element important în aceste calcule este nota de subsol din infografic:

Nu sunt incluse tarifele pentru sortare și depozitare, care vor fi plătite direct de Primăria Sectorului 1, indiferent de operatorul de salubritate.

Excluzînd aceste sume, cifrele din contractul cu RER (pagina 6) corespund cu infograficul:

activitate preț
întreținere curățenie stradală 1.141.384,25
măturat mecanizat carosabil 310.812,70
măturat manual carosabil 346.000,50
măturat manual trotuare 835.639,20
răzuit rigole 541.563,90
colectare deșeuri stradale 921.384,00
transport deșeuri stradale 1.064.329,20
colectare deșeuri menajere 639.900,00
transport deșeuri menajere 739.181,25
total 6.540.195,00


Facturile Romprestinsert_link

Nota de subsol din infografic trimite la facturile 2816/16.09.2020 și 2826/05.10.2020 emise de Romprest pentru salubrizarea în august 2020 (varianta PDF aici, paginile 48-51).

Aceste facturi se referă doar la salubrizarea stradală, nu și la cea menajeră. Avem nevoie, așadar, de o altă sursă de informație pentru costurile de colectare și transport al deșeurilor menajere. Nu am găsit aceste costuri pentru august 2020, dar am găsit facturile Romprest pentru lunile noiembrie 2020 - aprilie 2021. Media acestor luni este de 3,085 milioane de lei / lună, însă această sumă include și sortarea și depozitarea deșeurilor menajere (pe lîngă colectare și transport).

În lipsa altor date mai detaliate, am observat că suma 3,085 milioane de lei / lună către Romprest este similară cu suma din contractul cu RER (3,186 milioane de lei), deci am presupus că și defalcarea pe categorii va fi similară. Cu aceste date, sumele plătite către Romprest sînt:

activitate facturi Romprest
întreținere curățenie stradală 3.695.323,31
întreținere curățenie puncte fixe 836.531,28
măturat mecanizat carosabil 885.363,02
măturat manual carosabil 857.783,68
măturat manual trotuare 1.842.527,25
răzuit rigole 58.102,85
colectare depozite necontrolate 391.294,58
transport depozite necontrolate 1.057.292,16
colectare deșeuri menajere (estimare) 639,900.00
transport deșeuri menajere (estimare) 739,181.25
total 11.003.299,39


Concluzieinsert_link

La prima vedere, cifrele par corecte. Putem presupune că datele lui Clotilde Armand privind deșeurile menajere sînt mai detaliate decît estimările noastre, ceea ce ar explica diferența dintre 11 milioane și 11,5 milioane.

Dar există multe variabile care ar putea denatura datele în ambele sensuri:

 • Romprest a reacționat spunînd că facturile sale sînt pentru toată luna, pe cînd contractul cu RER este valabil doar 20 de zile. Raportate la 20 de zile, facturile Romprest ar fi doar de 7,3 milioane de lei.
 • Pe de altă parte, nu este clar că toate activitățile costă proporțional cu numărul de zile. Colectarea gunoiului menajer trebuie continuată zi de zi, dar măturarea străzilor poate fi spațiată pe durata a 30 de zile cu aceleași costuri.
 • Comparația august 2020 - august 2021 este imperfectă. În august 2021, străzile Sectorului 1 sînt îngropate sub maldăre de frunze și uscături.
 • Printre exemplele din infografic, Clotilde Armand nu a inclus și răzuirea rigolelor, pentru care RER a cerut 541,000 de lei, iar Romprest doar 58,000 de lei.
 • Infograficul nu clarifică de ce, dacă Primăria plătește direct sortarea și depozitarea deșeurilor, ele apar atît în facturile de la Romprest, cît și în contractul cu RER.

Infograficul este factual corect, dar lasă impresia că compară mere cu pere pe alocuri.


Setul de dateinsert_link

Am compilat un spreadsheet cu 6 file care analizează:

 • comparația făcută de Clotilde Armand;
 • contraargumentele Romprest;
 • datele din contractul cu RER;
 • cele două facturi Romprest pentru august 2020;
 • facturile Romprest pentru deșeuri menajere pentru noiembrie 2020 - aprilie 2021.

Facturile Romprest sînt scanate la o rezoluție foarte scăzută, ceea ce face cifrele greu de citit. Am recuperat valorile originale profitînd de condiția tarif × cantitate = preț, care ajută la validare. Este posibil să mai existe erori la zecimale.

gavel mostly true
Markdown help: CommonMarkGitHub Flavored