Una dintre concluziile raportului PISA 2022 este că avem un sistem de educație rezilient și că, prin măsurile luate, am reușit să limităm efectele pandemiei. Statistic, rezultatele României la PISA 2022 s-au menținut la aproximativ același nivel ca în 2018.

Ligia Deca · 5 decembrie 2023 · surse:

1
context

PISA (Programme for International Student Assessment) este un studiu global al OCDE (Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, engleză OECD), care evaluează periodic sistemele de educație din diferite țări, începând cu anul 2000. Testele PISA măsoară capacitatea tinerilor de 15 ani de a-și folosi cunoștințele și abilitățile de citire, matematică și știință pentru a face față provocărilor din viața reală.

Aproximativ 690.000 de elevi din lume au susținut evaluarea PISA în 2022, reprezentând circa 29 de milioane tineri de 15 ani din școli, din 81 de țări participante și regiuni economice. România participă la testările PISA începând din anul 2006.

Ministrul Educaţiei, Ligia Deca, a declarat recent că rezultatele României la PISA 2022 s-au menţinut la nivelul din 2018 și că nu s-au înregistrat pierderi semnificative în performanţele elevilor, conform Digi24.

de verificat
Verificăm dacă raportul PISA 2022 consideră: 1) că România are un sistem de educație rezilient, 2) că România a reușit să limiteze efectele pandemiei de covid (asupra sistemului public de educație) și mai verificăm 3) dacă România a obținut rezultate similare la testele PISA din 2018 și din 2022.
un răspuns
1

1) Are România un sistem de educație rezilient?insert_link

Conform publicației PISA 2022 Results (Volume II): Learning During – and From – Disruption, România s-a clasat astfel la capitolul "Reziliența sistemelor de educație":

Captură de ecran pentru tabelul II.1 din publicația 'Rezultatele PISA 2022, Volumul II, Învățarea în timpul și din cauza perturbărilor': a doua parte a listei de țări clasificate la capitolul Reziliența sistemelor de educație

Conform PISA 2022, reziliența unui sistem de educație a fost definită de următoarele 3 componente:

 • reziliența în Matematică, adică:
  • indicele "Performanța matematică" în 2022 și
  • variația acestuia în 2022 versus 2018;
 • reziliența în Echitate, adică:
  • procentul de "Corectitudine socio-economică în matematică";
  • variația indicelui "Performanța matematică a elevilor dezavantajați" în 2022 versus 2018;
  • variația indicelui "Performanța matematică a elevilor avantajați" în 2022 versus 2018;
 • reziliența în Bunăstarea elevilor, adică:
  • indicele "Sentimentul de apartenență" și
  • variația acestuia în 2022 versus 2018.

Conform tabelului de mai sus, România a fost sub media OECD în 2022 (culoare gri în tabel):

 • la indicele "Performanța matematică";
 • la procentul de "Corectitudine socio-economică în matematică",

dar diferența dintre PISA 2022 și PISA 2018 a fost nesemnificativă față de media OECD (culoare albă în tabel) la indicii:

 • "Performanța matematică",
 • "Performanța matematică a elevilor dezavantajați",
 • "Performanța matematică a elevilor avantajați",
 • "Sentimentul de apartenență".

Conform aceleiași publicații, la secțiunea 7 intitulată "From data to insights", la pagina 253 scrie că România a avut în 2022 un sistem de educație rezilient doar la capitolul "Bunăstarea elevilor":

Captură de ecran pentru pagina 253 din publicația PDF 'PISA 2022 Results (Volume II): Learning During – and From – Disruption'

Pagina 253 din publicația PDF 'PISA 2022 Results (Volume II): Learning During – and From – Disruption

Prin urmare, această bucată din afirmația Ligiei Deca este mixtă (parțial adevărată, parțial falsă). Scopul 1) este deci mixt.

2) A reușit România să limiteze efectele pandemiei de covid asupra sistemului public de educație?insert_link

Graficul de la pagina 15 a publicației "PISA 2022 Insights and Interpretations" sugerează o corelare pozitivă între performanța matematică mai bună a elevilor și durata mai scurtă de închidere fizică a școlilor, din cauza COVID-19; cu alte cuvinte, țările care au închis fizic școlile mai puțin timp în cursul pandemiei de COVID-19 au avut elevi mai buni la matematică la testele PISA 2022.

În acest grafic, România s-a plasat la media OECD la capitolul "procentul de elevi care au raportat închiderea fizică a școlilor din cauza COVID-19 pentru 3 luni sau mai puțin" (vezi linia albastră verticală denumită "OECD average"), însă la capitolul "performanța matematică a elevilor" s-a plasat sub media OECD:

Captură de ecran pentru pagina 15 din publicația PDF 'PISA 2022 Insights and Interpretations': grafic cu țările care au avut o corelare pozitivă (sau negativă) între procentul de elevi care au raportat închiderea fizică a școlilor pentru 3 luni sau mai puțin din cauza COVID-19 și performanța matematică a acestor elevi

Concluzia este că performanța matematică a elevilor din România a avut de suferit un pic din cauza închiderii fizice a școlilor în cursul pandemiei (vezi și graficul acesta, care arată scăderea cu 2 puncte a scorului la matematică la PISA 2022 versus PISA 2018, în condițiile în care România oricum s-a plasat mereu sub media OECD la matematică, de când participă la testele PISA).

O analiză mai detaliată pe acest subiect găsim la pagina web Impact of COVID-19 in education; aici, tabelul pentru România are următoarele valori la secțiunea "Efectele COVID-19 asupra Educației" (engleză "COVID-19 Effects on Education"):

Captură de ecran pentru pagina 'Impact of COVID-19 in education': tabel cu 19 indicatori specifici PISA care măsoară efectele COVID-19 asupra educației, cu valori pentru România și valorile medii pentru OECD, plus compararea valorilor (pe culori: roșu - mai rău, verde - mai bine, galben - la fel de bine)

Din tabelul de mai sus, observăm că România s-a plasat în felul următor vizavi de media OECD, în ce privește efectele COVID-19 aspra educației:

 • pentru un indicator, identic cu media OECD (linia galbenă);
 • pentru 8 indicatori, mai prost decât media OECD (liniile roșii);
 • pentru 10 indicatori, mai bine decât media OECD (liniile verzi).

Deci per total, putem spune că România a limitat efectele COVID-19 asupra educației ceva mai bine decât media OECD, dar strict din punct de vedere cantitativ (11 indicatori favorabili versus 8 indicatori nefavorabili). Scopul 2) este deci adevărat.

3) A obținut România rezultate similare la testele PISA din 2018 și din 2022?insert_link

Da, vezi pagina 2 din "Fișa de țară pentru Rezultatele PISA 2022". Este vorba de rezultatele la matematică, citire și științe. Scopul 3) este deci adevărat.

Concluziiinsert_link

Cu 2 scopuri adevărate și un al treilea mixt, valoarea totală de adevăr a acestei afirmații este deci în general adevărată.

gavel în general adevărată
ajutor pentru Markdown: CommonMarkGitHub Flavored