În timp ce calitatea serviciilor publice a stagnat, cheltuielile cu personalul bugetar au explodat. În ultimii 10 ani, cheltuielile cu salariile bugetarilor au crescut cu 160%, de 2,6 ori.

Marcel Ciolacu · 26 septembrie 2023 · surse:

0
context

Pe 26 septembrie 2023, premierul Marcel Ciolacu a ținut un discurs în Parlament, la angajarea răspunderii Guvernului pe proiectul de lege privind unele măsuri fiscal bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung. "Oprirea risipei bugetare a fost primul obiectiv de la care s-a plecat atunci când am pornit această reformă fiscală", a declarat premierul, cu referire la calitatea serviciilor publice și cheltuielile tot mai mari cu personalul bugetar, în utimii 10 ani.

Înregistrarea și transcrierea întregului discurs pot fi urmărite aici.

Conform Codului Administrativ:

 • serviciul public este definit ca:

  activitatea sau ansamblul de activități organizate de o autoritate a administrației publice ori de o instituție publică sau autorizată/autorizate ori delegată de aceasta, în scopul satisfacerii unei nevoi cu caracter general sau a unui interes public, în mod regulat și continuu. (vezi Art. 5 alin. (kk))

 • principalele servicii publice sunt cele privind:

  • educația;
  • serviciile sociale pentru protecția copilului, a persoanelor cu handicap, a persoanelor vârstnice, a familiei și a altor persoane sau grupuri aflate în nevoie socială;
  • sănătatea;
  • cultura;
  • tineretul;
  • sportul;
  • ordinea publică;
  • situațiile de urgență;
  • protecția și refacerea mediului;
  • conservarea, restaurarea și punerea în valoare a monumentelor istorice și de arhitectură, a parcurilor, grădinilor publice și rezervațiilor naturale;
  • dezvoltarea urbană;
  • evidența persoanelor;
  • podurile și drumurile publice;
  • serviciile comunitare de utilități publice de interes local;
  • serviciile de urgență de tip salvamont, salvamar și de prim ajutor;
  • activitățile de administrație social-comunitară;
  • locuințele sociale și celelalte unități locative aflate în proprietatea unității administrativ-teritoriale sau în administrarea sa;
  • punerea în valoare, în interesul colectivității locale, a resurselor naturale de pe raza unității administrativ-teritoriale; (vezi Art. 129 alin. (7), Art. 173 alin. (5))
 • iar furnizarea principalelor servicii publice este asigurată de:

  • administrația publică centrală (guvern, ministere și structurile subordonate acestora), pentru serviciile de interes național (cf. Art. 51 alin. (1));
  • consiliile județene, pentru serviciile de interes județean (cf. Art. 173 alin. (5));
  • administrația publică locală (primării, consilii locale), pentru serviciile de interes local (cf. Art. 129 alin. (7)).
scop
Verificăm: 1) dacă în ultimii 10 ani, cheltuielile cu salariile bugetarilor au crescut cu 160%; 2) dacă o creștere de 160% în decurs de 10 ani este normală, luând în calcul inflația acumulată; 3) dacă există dovezi obiective, scrise, care atestă stagnarea calității pentru diferite servicii publice, în ultimii 10 ani.
ajutor pentru Markdown: CommonMarkGitHub Flavored