În calitate de ministru al investițiilor și proiectelor europene voi avea patru direcții mari de acțiune, [printre care și] aducerea la zi și implementarea reformelor din PNRR, îndeplinirea jaloanelor și țintelor stabilite și încasarea banilor aferenți fiecărei tranșe.

Adrian Câciu · 17 iunie 2023 · surse:

1
context

La 2 zile de la numirea sa în funcția de ministru al Investițiilor și Proiectelor Europene, Adrian Câciu a declarat că "își va îndeplini cu determinare angajamentele luate, având în vedere importanța deosebită pe care o reprezintă fondurile europene aflate la dispoziția României". Cele 4 direcții mari de acțiune la care se referă sunt:

• Realizarea unui grad de absorbție maximal pentru fondurile alocate în exercițiul financiar 2014-2020.

• Aducerea la zi și implementarea reformelor din PNRR, îndeplinirea jaloanelor și țintelor stabilite și încasarea banilor aferenți fiecărei tranșe.

• Contractarea angajamentelor pentru noul cadru financiar și trecerea de la o absorbție cantitativă la una calitativă.

• Eficientizarea procesului de descentralizare a fondurilor europene și realizarea unei convergențe reale în comunitățile locale în scopul diminuării disparităților regionale.

Vezi declarația întreagă pe pagina sa de Facebook.

Reamintim că stadiul actual al jaloanelor și țintelor PNRR, pe care România le are, poate fi consultat aici (grafice interactive).

scop
Verificăm dacă în cursul mandatului său: 1) România își îndeplinește toate jaloanele și țintele din PNRR, aferente acelei perioade și 2) România încasează banii din fiecare tranșă PNRR, aferentă acelei perioade.
ajutor pentru Markdown: CommonMarkGitHub Flavored