Ministerul Mediului s-a retras din această activitate în ultimii 5 ani, la presiunea societății civile, care a cerut interzicerea vânătorii urșilor, fără să vină cu nicio măsură complementară.

Barna Tánczos · 6 iunie 2021 · surse:

0
context

Ministrul Mediului, Barna Tanczos, a declarat acest lucru în cadrul emisiunii tv "Insider Politic", începând de la minutul 23:44 al înregistrării emisiunii.

În primăvara 2021, urșii sălbatici au început să fie zăriți în diferite localități de munte, punând în pericol siguranța cetățenilor și a turiștilor. Ministrul Mediului susține că această problemă putea fi evitată inclusiv prin vânătoare, adică menținerea sub control a populației de urși.

scop
Verificăm dacă în ultimii 5 ani, Ministerul Mediului a interzis vănătoarea de urși, fără să adopte alte măsuri pentru a ține sub control populația de urși din România.
un răspuns
1

Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2007, aprobată prin Legea nr. 49/2011, interzice vînătoarea în general, apoi permite un sistem de derogări:

Art. 33 (1) Pentru speciile de plante și animale sălbatice terestre, acvatice și subterane, cu excepția speciilor de păsări, inclusiv cele prevăzute în anexele nr. 4 A [nota noastră: această anexă include ursul brun] și 4 B, precum și speciile incluse în lista roșie națională și care trăiesc atât în ariile naturale protejate, cât și în afara lor, sunt interzise:

a) orice formă de recoltare, capturare, ucidere, distrugere sau vătămare a exemplarelor aflate în mediul lor natural, în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic;

[...]

Art. 38 (1) Prin excepție de la prevederile art. 33 alin. (1)-(4) și ale art. 37 alin. (1), autoritatea publică centrală pentru protecția mediului stabilește derogări, prin ordin al conducătorului acesteia, cu avizul Academiei Române, cu condiția să nu existe o alternativă acceptabilă, iar măsurile derogatorii să nu fie în detrimentul menținerii populațiilor speciilor respective într-o stare de conservare favorabilă în arealul lor natural și numai în următoarele situații: [...] c) în interesul sănătății și securității publice sau pentru alte rațiuni de interes public major, inclusiv de natură socială sau economică, și pentru consecințe benefice de importanță fundamentală pentru mediu;

Această lege implementează Directiva 92/43/CEE a Consiliului Europei privind conservarea habitatelor naturale și a speciilor de faună și floră sălbatică (versiunea în limba engleză). Directiva stipulează:

Art. 12 (1) Statele membre iau măsurile necesare pentru a institui un sistem de protecție riguroasă a speciilor de animale enumerate în anexa IV litera (a) [nota noastră: această anexă include ursul brun] în aria lor de extindere, interzicând:

(a) orice formă de capturare sau ucidere deliberată a specimenelor din aceste specii în natură;

[...]

Art. 16 (1) Statele membre pot deroga de la dispozițiile articolelor 12, 13, 14 și 15 literele (a) și (b), cu condiția ca derogarea să nu afecteze negativ menținerea populațiilor din speciile respective la un stadiu corespunzător de conservare în aria lor de extindere naturală și în măsura în care nu există o alternativă satisfăcătoare la derogare, în următoarele scopuri: [...] (c) în folosul sănătății și siguranței publice sau pentru alte motive cruciale de interes public major, inclusiv din rațiuni de ordin social sau economic și în situații care ar avea efecte benefice de importanță majoră asupra mediului;

În anii recenți, derogările pentru omorîrea sau mutarea urșilor au fost:

anul numărul de exemplare
2011 365 de exemplare
2012 365 de exemplare
2013 436 de exemplare
2014 550 de exemplare
2015 540 de exemplare
2016 20 de exemplare (doar în județele Brașov, Prahova și Dîmbovița)
2017 140 de exemplare
2019 140 de exemplare


Pentru anii 2018 și 2020 nu am găsit decît ordine de derogare ocazionale pentru cîte un singur exemplar.

Nu am găsit motivele pentru reducerea derogărilor, dar scăderea începînd cu 2016 este evidentă. Afirmația lui Barna Tánczos este adevărată. Dincolo de asta, Europa Liberă România analizează interesele economice și sfera semilegală a vînătorii de urși.

gavel adevărată
ajutor pentru Markdown: CommonMarkGitHub Flavored