În Consiliul European s-a ajuns la acordul privind reducerea emisiilor de dioxid de carbon cu minimum 55% până în 2030. România va avea libertatea să aleagă cum va atinge aceste ținte de mediu. Vom avea la dispoziție fonduri europene pentru a ajuta mai ales zonele miniere, dependente de cărbune, precum Valea Jiului.

Virgil Popescu · 11 decembrie 2020 · surse:

0
context

Afirmația a fost făcută de Virgil Popescu pe 11 decembrie 2020, în calitate de ministru al Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri (în Guvernul Orban II). În guvernul succesor (Guvernul Cîțu - de la 23 decembrie 2020), Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri s-a împărțit din nou în Ministerul Economiei și Ministerul Energiei.

Comisia Europeană a lansat în decembrie 2020 Pactul climatic european, o inițiativă care actualizează obiectivele propuse de Pactul verde european lansat în decembrie 2019. Obiectivele majore ale acestui pact sunt următoarele:

  1. până în 2030, UE să reducă emisiile de gaze cu efect de seră cu 50-55%, față de nivelul înregistrat în 1990 (ținta inițială era o reducere de 40%);
  2. în 2050, UE să devină "continent neutru din punct de vedere climatic" (zero emisii de gaze cu efect de seră).

Vezi aici toate acțiunile concrete ale Pactului climatic european. Ulterior, obiectivele acestui pact au devenit Legea europeană a climei, publicată în iunie 2021.

Legătura dintre Pactul climatic european și sistemele energetice ale țărilor membre UE este explicată aici:

Producția și utilizarea energiei generează peste 75 % din emisiile de gaze cu efect de seră din UE. Decarbonizarea sistemului energetic al UE este, prin urmare, esențială pentru atingerea obiectivelor noastre climatice pentru 2030 și realizarea strategiei pe termen lung a Uniunii de a atinge neutralitatea emisiilor de dioxid de carbon până în 2050.

scop
Verificăm (1) dacă România are libertatea să aleagă cum va atinge țintele de mediu în perioada 2021-2030, conform planului CE privind reducerea emisiilor de dioxid de carbon și (2) dacă România va beneficia de fonduri europene pentru tranziția către o economie neutră din punct de vedere climatic, în special în zonele miniere, dependente de cărbune.
un răspuns
0

Va beneficia România de fonduri europene pentru a reduce emisiile de gaze cu efect de seră?insert_link

Regulamentul UE 2021/1056 al Parlamentului European și al Consiliului, publicat pe 24 iunie 2021, prevede instituirea Fondului pentru o tranziție justă (FTJ):

Pentru a reflecta Pactul ecologic european ca strategie de creștere durabilă a Uniunii și importanța combaterii schimbărilor climatice în concordanță cu angajamentele Uniunii de a pune în aplicare Acordul de la Paris și obiectivele de dezvoltare durabilă ale Organizației Națiunilor Unite, FTJ este destinat să contribuie la integrarea acțiunilor climatice și la durabilitatea mediului, precum și la atingerea unei ținte globale reprezentate de alocarea a 30 % din cheltuielile bugetului Uniunii pentru sprijinirea îndeplinirii obiectivelor climatice.

(...) Respectivele resurse ar trebui să contribuie integral la atingerea acestei ținte, împreună cu resursele transferate în mod voluntar din Fondul european de dezvoltare regională (FEDR) instituit prin Regulamentul (UE) 2021/1058 al Parlamentului European și al Consiliului și din Fondul social european Plus (FSE+) instituit prin Regulamentul (UE) 2021/1057 al Parlamentului European și al Consiliului.

(...) FTJ ar trebui să sprijine activități care respectă standardele și prioritățile Uniunii în materie de climă și de mediu și nu prejudiciază în mod semnificativ obiectivele de mediu în înțelesul articolului 17 din Regulamentul (UE) 2020/852 al Parlamentului European și al Consiliului și care asigură tranziția către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon în perspectiva realizării unei Uniuni neutre din punct de vedere climatic până în 2050.

Concret, în perioada 2021-2027, România va primi de la Comisia Europeană 2,139.5 milioane de euro prin Fondul pentru o tranziție justă (engleză "Just Transition Fund", JTF).

Detaliile pentru accesarea acestui fond se găsesc la paginile 8-11 din acest regulament UE, precum și în presa locală.

Anterior instituirii FTJ, Comisia Europeană mai avea demarate și alte programe financiare pentru sprijinirea regiunilor cu tradiție în extracția de cărbune și/sau arderea cărbunilor, programe care să asigure "tranziția justă" către o economie verde. Valea Jiului din România este una din cele 13 regiuni (la nivel UE) sprijinite prin "European Regional Development Fund".

Are România libertatea să aleagă cum va atinge țintele de mediu în perioada 2021-2030?insert_link

Nu am găsit încă un document care să ateste acest lucru.

1

Cred că fiecare țară își alege singură mecanismele, vezi PDF-ul The European Green New deal, pagina 6, paragraful Member States will present their revised energy and climate plans by the end of 2019. Pentru țările care propun ținte insuficiente există Carbon Border Adjustment Mechanism, în esență un mecanism de taxare pentru carbonul consumat peste obiectivele dorite de EU.

ajutor pentru Markdown: CommonMarkGitHub Flavored