Istoricul răspunsului #82

autor dată modificări
sonia pe 6 august 2021
- modificări la conținut


   
#### Va beneficia România de fonduri europene pentru a reduce emisiile de gaze cu efect de seră?
[Regulamentul UE 2021/1056](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1056&from=EN) al Parlamentului European și al Consiliului, publicat pe 24 iunie 2021, prevede **instituirea Fondului pentru o tranziție justă** (FTJ):

> Pentru a reflecta Pactul ecologic european ca strategie de creștere durabilă a Uniunii și importanța combaterii schimbărilor climatice în concordanță cu angajamentele Uniunii de a pune în aplicare Acordul de la Paris și obiectivele de dezvoltare durabilă ale Organizației Națiunilor Unite, FTJ este destinat să contribuie la integrarea acțiunilor climatice și la durabilitatea mediului, precum și la atingerea unei ținte globale reprezentate de alocarea a 30 % din cheltuielile bugetului Uniunii pentru sprijinirea îndeplinirii obiectivelor climatice.
> 
> (...)
> Respectivele resurse ar trebui să contribuie integral la atingerea acestei ținte, împreună cu resursele transferate în mod voluntar din Fondul european de dezvoltare regională (FEDR) instituit prin Regulamentul (UE) 2021/1058 al Parlamentului European și al Consiliului și din
Fondul social european Plus (FSE+) instituit prin Regulamentul (UE) 2021/1057 al Parlamentului European și al Consiliului.
>
> (...)
> FTJ ar trebui să sprijine activități care respectă standardele și prioritățile Uniunii în materie de climă și de mediu și nu prejudiciază în mod semnificativ obiectivele de mediu în înțelesul articolului 17 din Regulamentul (UE) 2020/852 al Parlamentului European și al Consiliului și care asigură tranziția către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon în perspectiva realizării unei Uniuni neutre din punct de vedere climatic până în 2050.

Concret, în perioada [2021-2027](https://cohesiondata.ec.europa.eu/stories/s/2021-2027-EU-allocations-available-for-programming/2w8s-ci3y/), România va primi de la Comisia Europeană **2,139.5 milioane de euro prin Fondul pentru o tranziție justă** (engleză "Just Transition Fund", JTF).

Detaliile pentru accesarea acestui fond se găsesc la paginile 8-11 din acest regulament UE, precum și în [presa locală](https://www.g4media.ro/parlamentul-european-a-votat-fondul-pentru-o-tranzitie-justa-in-valoare-de-175-miliarde-de-euro-bani-care-se-vor-imparti-intre-statele-membre-care-sunt-cele-6-judete-din-romania-care-vor-benefici.html).
Anterior instituirii FTJ, Comisia Europeană mai avea demarate și alte [programe financiare](https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/docs/pages/initiative_5_support_en_1.pdf) pentru sprijinirea regiunilor cu tradiție în extracția de cărbune și/sau arderea cărbunilor, programe care să asigure "tranziția justă" către o economie verde. Valea Jiului din România este una din cele 13 regiuni (la nivel UE) sprijinite prin "European Regional Development Fund".
#### Are România libertatea să aleagă cum va atinge țintele de mediu în perioada 2021-2030?
Nu am găsit încă un document care să ateste acest lucru.
sonia pe 4 august 2021
- modificări la conținut


   
#### Va beneficia România de fonduri europene pentru a reduce emisiile de gaze cu efect de seră?
[Regulamentul UE 2021/1056](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1056&from=EN) al Parlamentului European și al Consiliului, publicat pe 24 iunie 2021, prevede instituirea**instituirea **FonduluiFondului pentru o tranziție justă** (FTJ):
> Pentru a reflecta Pactul ecologic european ca strategie de creștere durabilă a Uniunii și importanța combaterii schimbărilor climatice în concordanță cu angajamentele Uniunii de a pune în aplicare Acordul de la Paris și obiectivele de dezvoltare durabilă ale Organizației Națiunilor Unite, FTJ este destinat să contribuie la integrarea acțiunilor climatice și la durabilitatea mediului, precum și la atingerea unei ținte globale reprezentate de alocarea a 30 % din cheltuielile bugetului Uniunii pentru sprijinirea îndeplinirii obiectivelor climatice.
> 
> (...)
> Respectivele resurse ar trebui să contribuie integral la atingerea acestei ținte, împreună cu resursele transferate în mod voluntar din Fondul european de dezvoltare regională (FEDR) instituit prin Regulamentul (UE) 2021/1058 al Parlamentului European și al Consiliului și din
Fondul social european Plus (FSE+) instituit prin Regulamentul (UE) 2021/1057 al Parlamentului European și al Consiliului.
>
> (...)
> FTJ ar trebui să sprijine activități care respectă standardele și prioritățile Uniunii în materie de climă și de mediu și nu prejudiciază în mod semnificativ obiectivele de mediu în înțelesul articolului 17 din Regulamentul (UE) 2020/852 al Parlamentului European și al Consiliului și care asigură tranziția către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon în perspectiva realizării unei Uniuni neutre din punct de vedere climatic până în 2050.

Concret, în perioada [2021-2027](https://cohesiondata.ec.europa.eu/stories/s/2021-2027-EU-allocations-available-for-programming/2w8s-ci3y/), România va primi de la Comisia Europeană **2,139.5 milioane de euro prin Fondul pentru o tranziție justă** (engleză "Just Transition Fund", JTF).

Detaliile pentru accesarea acestui fond se găsesc la paginile 8-11 din acest regulament UE, precum și în [presa locală](https://www.g4media.ro/parlamentul-european-a-votat-fondul-pentru-o-tranzitie-justa-in-valoare-de-175-miliarde-de-euro-bani-care-se-vor-imparti-intre-statele-membre-care-sunt-cele-6-judete-din-romania-care-vor-benefici.html).

#### Are România libertatea să aleagă cum va atinge țintele de mediu în perioada 2021-2030?
Nu am găsit încă un document care să ateste acest lucru.
sonia pe 4 august 2021
- modificări la conținut


   
#### Va beneficia România de fonduri europene pentru a reduce emisiile de gaze cu efect de seră?
[Regulamentul UE 2021/1056](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1056&from=EN) al Parlamentului European și al Consiliului, publicat pe 24 iunie 2021, prevede instituirea Fondului**Fondului pentru o tranziție justăjustă** (FTJ):
> Pentru a reflecta Pactul ecologic european ca strategie de creștere durabilă a Uniunii și importanța combaterii schimbărilor climatice în concordanță cu angajamentele Uniunii de a pune în aplicare Acordul de la Paris și obiectivele de dezvoltare durabilă ale Organizației Națiunilor Unite, FTJ este destinat să contribuie la integrarea acțiunilor climatice și la durabilitatea mediului, precum și la atingerea unei ținte globale reprezentate de alocarea a 30 % din cheltuielile bugetului Uniunii pentru sprijinirea îndeplinirii obiectivelor climatice.
> 
> (...)
> Respectivele resurse ar trebui să contribuie integral la atingerea acestei ținte, împreună cu resursele transferate în mod voluntar din Fondul european de dezvoltare regională (FEDR) instituit prin Regulamentul (UE) 2021/1058 al Parlamentului European și al Consiliului și din
Fondul social european Plus (FSE+) instituit prin Regulamentul (UE) 2021/1057 al Parlamentului European și al Consiliului.
>
> (...)
> FTJ ar trebui să sprijine activități care respectă standardele și prioritățile Uniunii în materie de climă și de mediu și nu prejudiciază în mod semnificativ obiectivele de mediu în înțelesul articolului 17 din Regulamentul (UE) 2020/852 al Parlamentului European și al Consiliului și care asigură tranziția către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon în perspectiva realizării unei Uniuni neutre din punct de vedere climatic până în 2050.
Concret, în perioada [2021-2027](https://cohesiondata.ec.europa.eu/stories/s/2021-2027-EU-allocations-available-for-programming/2w8s-ci3y/), România va primi de la Comisia Europeană **2,139.5 milioane de euro prin Fondul pentru o tranziție justă** (engleză "Just Transition Fund", JTF), plus alte JTF).
Detaliile pentru accesarea acestui fond se găsesc la paginile 8-11 din acest regulament UE, precum și în [presa locală](https://www.g4media.ro/parlamentul-european-a-votat-fondul-pentru-o-tranzitie-justa-in-valoare-de-175-miliarde-de-euro-bani-care-se-vor-imparti-intre-statele-membre-care-sunt-cele-6-judete-din-romania-care-vor-benefici.html).

#### Are România libertatea să aleagă cum va atinge țintele de mediu în perioada 2021-2030?
Nu am găsit încă un document care să ateste acest lucru.