Ordinul [1456/2020] introduce practic vaccinarea obligatorie.

Gabriela Firea · 4 septembrie 2020 · sources:

0
context

Ministerul Sănătății a emis Ordinul 1456/2020 pentru aprobarea Normelor de igienă din unitățile pentru ocrotirea, educarea, instruirea, odihna și recreerea copiilor și tinerilor. Ordinul a fost publicat în Monitorul Oficial pe 28 august 2020, în apropierea începerii anului școlar.

Gabriela Firea i-a adus numeroase critici ordinului, printre care:

Ordinul introduce practic vaccinarea obligatorie, condiționând accesul la un drept constituțional, ceea ce nu se poate face decât prin lege. La înscrierea copilului la unitatea de învățământ trebuie prezentată „dovada de vaccinare”.

to verify
Determinăm dacă ordinul introduce vaccinarea obligatorie.
2 answers
0

În normele de aplicare sunt 5 referințe la vaccinare, în legătură cu actele necesare pentru prezentarea copiilor 1. în unitățile de învățământ, 2. în unitățile pentru odihna și recreerea copiilor și tinerilor și 3. în organizarea centrelor de vacanță.

Toate aceste referințe cer prezentarea "dovada de (re)vaccinare (carnet de vaccinări)", "dovada de vaccinare (antecedentele vaccinale)", respectiv "antecedentele vaccinale ale copilului" la intrarea în una din cele 3 comunități de mai sus. Nu există nicio referință la obligativitatea vreunui vaccin, ci doar a prezentării carnetului de vaccinări, pe care ar trebui să îl aibă fiecare copil.

Cazul în care un copil nu are anumite vaccinuri nu este folosit, din câte rezultă din acest ordin, decât pentru determinarea posibilelor sensibilități ale copilului la anumite boli în colectivitatea respectivă. Nu este făcută sau inferată vreo altă implicație.

Afirmația este complet falsă.

gavel false
0

Normele de igienă specifică, în Articolul 3 (1) (a):

La înscrierea în unitățile de învățământ sunt necesare: adeverința de înscriere în colectivitate eliberată de medicul de familie sau de medicul colectivității din care provine copilul, dovada de (re)vaccinare (carnet de vaccinări) și, după caz, fișa medicală de la unitatea frecventată anterior (în cazul copiilor care au frecventat o unitate cu cabinet medical propriu și se înscriu într-o unitate de învățământ cu cabinet medical școlar).

Dar prezentarea carnetului de vaccinări nu este echivalentă cu obligativitatea vaccinării. Carnetul de vaccinări îi este emis părintelui sau aparținătorului legal al copilului la ieșirea din maternitate, conform Ordinului Ministerului Sănătății nr. 1147/2011. După cum îi spune și numele, carnetul este doar un registru în care sînt notate (eventualele) vaccinări. Carnetul poate fi prezentat gol. În absența unei legi a vaccinării, refuzul vaccinării nu produce urmări, iar ordinul 1456/2020 nu insinuează aceasta.

Afirmația este falsă. Ea folosește un subiect controversat în scopuri electorale.

Merită adăugat că:

  1. Dreptul constituțional la educație poate fi condiționat, contrar opiniei Gabrielei Firea. La înscrierea în colectivitate, copiii trebuie să prezinte și o adeverință de la medicul de familie. În lipsa acesteia, sau chiar în cazul unor simptome vizibile la copil (febră, strănut), școala îi poate nega acestuia dreptul de a intra în clasă. Aceste măsuri sînt necontroversate și sînt acceptate ca o normă rudimentară de prevenire a răspîndirii bolilor.
  2. Conform ordinului 1147/2011, art. 5, prezentarea carnetului de vaccinări este obligatorie la înscrierea în colectivitate. Această clauză există de 9 ani, dar nu a prezentat interes electoral pînă anul acesta, cînd sentimentul antivaccinist este mult mai puternic.
  3. În mandatul său de senator (2012-2016), Gabriela Firea a făcut o interpelare către Ministrul Sănătății, în care solicita ca acțiuni urgente și obligatorii elaborarea și implementarea unei strategii naționale în ceea ce privește vaccinarea obligatorie.

interpelare vaccinare obligatorie

gavel false
Markdown help: CommonMarkGitHub Flavored