Patru hectare de spațiu verde [au fost] salvate de la betonare. Parcul Plumbuita [este] reîntregit.

Radu Mihaiu · 4 februarie 2024 · sources:

1
context

Primarul sectorului 2, Radu Mihaiu, a anunțat într-o conferință de presă că Parcul Plumbuita din Capitală a fost reîntregit cu o bucată de 4 hectare de spațiu verde retrocedată, pe care Primăria Sectorului 2 a răscumpărat-o de la proprietari.

Vezi înregistrarea video parțială a conferinței de presă și articolul G4Media pe același subiect.

Parcul Plumbuita este situat în cartierul Colentina din sectorul 2 al Bucureştiului și amplasat pe malul lacului Plumbuita (care face parte din salba de lacuri a râului Colentina). Conform Wikipedia, el a fost amenajat ca zonă de agrement în 1977 şi avea, în momentul înfiinţării, o suprafaţă de 80 ha. În prezent este monument istoric.

Cele 4 hectare de teren din parcul Plumbuita, de care vorbește Radu Mihaiu, fuseseră retrocedate în 2015.

to verify
Verificăm 1) dacă Primăria Sectorului 2 a achiziționat o parcelă de 4 hectare de spațiu verde în Parcul Plumbuita și 2) dacă parcela respectivă (de 4 hectare) era în pericol de betonare, înainte de cumpărarea ei de către Primărie.
one answer
1

1) A achiziționat Primăria Sectorului 2 o parcelă de 4 hectare de teren?insert_link

Pe site-ul Primăriei Sectorului 2, la secțiunea Consiliul Local, am găsit link-ul către site-ul Consiliului Local al Sectorului 2, respectiv pagina Hotărârilor luate de acest consiliu de-a lungul anilor (2024-2011).

Conform Hotărârii nr. 405 din 2023, pe 25 octombrie 2023, Consiliul Local al Sectorului 2 a decis cumpărarea a 4,13 hectare de teren pe strada Plumbuita nr. 60, reîntregind astfel parcul Plumbuita:

Art.1 Se aprobă achiziționarea prin cumpărare, pentru și în numele Municipiului București, a imobilului teren în suprafață de 41.324,00 mp, înscris în Cartea Funciară nr. 233472, București, Sectorul 2, nr. cadastral 233472, situat în Strada Plumbuita nr. 60, Sector 2, București, identificat conform Anexei ce conține 4 pagini și face parte integranta din prezenta hotărâre.

Document PDF cu Hotărârea nr. 405 a Consiliului Local al Sectorului 2, din 25.10.2023, în care s-a decis achiziționarea prin cumpărare a 4,13 hectare de teren în strada Plumbuita nr. 60, în sectorul 2 al Bucureștiului.

Captură de ecran de pe Google Maps, cu poziționarea adresei strada Plumbuita nr. 60 din București.

Scopul 1 este deci adevărat.

2) Erau în pericol de betonare cele 4 hectare de teren?insert_link

Conform Planului Urbanistic Zonal Sector 2 (vezi PUZ Coordonator Sector 2 ca PDF sau toată documentația aferentă PUZ Sector 2), aprobat prin Hotărârea CGMB nr. 339/13.08.2020, terenul răscumpărat de Primăria Sectorului 2 (în 2023) era încadrat ca "zonă protejată", identic cu restul parcului Plumbuita:

Captură de ecran din documentul PDF intitulat 'Plan reglementari PUZ Coordonator Sector 2', aprobat de Consiliul General al Municipiului București, în data de 13.08.2020, care prevede că terenul din parcul Plumbuita este 'zonă protejată', inclusiv terenul de 4,13 hectare din strada Plumbuita nr. 60. Vezi pe hartă notația 'ZP92' de sub notația '23. Mănăstirea Plumbuita'.

Însă PUZ-ul Sectorului 2 (versiunea din 13 august 2020) este suspendat și anulat de Tribunalul București, încă din iunie 2023.

PUZ Sector 2 a stârnit controverse încă de la aprobarea lui în august 2020, deoarece a propus transformarea a peste 30 de hectare de teren de pe malul Lacurilor Colentina, Tei, Plumbuita și Fundeni (plus o zonă din Parcul Național), din spații verzi în zone unde se pot construi blocuri și case.

În perioada iunie-octombrie 2023, Primăria Capitalei a atacat în instanță 62 de autorizații de construire date pe PUZ Sector 2, care betonau mai multe spații verzi.

Un exemplu mai vechi, din 2015, ne arată cum s-a transformat o bucată de 7 hectare din Parcul Tineretului, după retrocedare: au apărut blocuri.

Prin urmare, terenul de 4,13 hectare din parcul Plumbuita, răscumpărat de Primăria Sectorului 2 în 2023, nu era complet în afara riscului de betonare, câtă vreme rămânea în proprietate privată. Scopul 2) este deci adevărat.

Concluzie: Afirmația este adevărată, având ambele scopuri adevărate.

gavel true
Markdown help: CommonMarkGitHub Flavored