Valoarea totală a serviciilor prestate de Romprest în luna august 2020, raportată la 20 de zile, este de 6.855.030 lei fără TVA. Valoarea estimată a serviciilor contractate de Rebu pentru o perioadă de 20 de zile este de 7.663.972 lei fără TVA

Romprest · 4 august 2021 · sources:

1
context

Pe fondul conflictului dintre Primarul Sectorului 1, Clotilde Armand, și compania de salubrizare Romprest, Primăria Sectorului 1 a semnat un contract de salubrizare cu o altă companie, RER Ecologic Service București REBU (numită de acum RER). În aceeași zi, Clotilde Armand a anunțat încheierea contractului și a anexat și un infografic. Infograficul include următoarele cifre:

  • Cheltuieli cu salubrizarea în august 2021: 6,5 milioane de lei, conform contractului cu RER.
  • Cheltuieli cu salubrizarea în august 2020: 11,5 milioane de lei, conform facturilor emise de Romprest.

Romprest a contestat adevărul acestor cifre într-un comunicat de presă și a oferit propriile sale calcule, din care reiese că Primăria Sectorului 1 va plăti cu 800.000 de lei mai mult către RER decît către Romprest:

  • Cheltuieli în august 2021: 7,66 milioane de lei, conform contractului cu RER.
  • Cheltuieli în august 2020: 6,86 milioane de lei către Romprest.
to verify
Verificăm dacă cifrele prezentate de Romprest sînt corecte.
one answer
1

Infograficul pe care Clotilde Armand l-a prezentat, pe care l-a preluat și Romprest în comunicatul de presă, include nota de subsol:

Nu sunt incluse tarifele pentru sortare și depozitare, care vor fi plătite direct de Primăria Sectorului 1, indiferent de operatorul de salubritate.

Conform acestei note de subsol, excluzînd din prețul contractului (10,8 milioane de lei, vezi pagina 6) tarifele pentru sortarea și depozitarea deșeurilor menajere și a celor stradale, rămîne un preț de 6,5 milioane de lei. Cifra oferită de Clotilde Armand este cea corectă.

Romprest a obținut valoarea de 7,66 milioane de lei însumînd alte linii decît cele specificate de Clotilde Armand. Romprest a luat în calcul sortarea și depozitarea deșeurilor stradale, în schimb a exclus colectarea și transportul deșeurilor menajere.

Referitor la valoarea serviciilor prestate de Romprest (6,86 milioane de lei), raportarea la 20 de zile este problematică. Colectarea gunoiului este o activitate care nu se poate opri, deci costul pentru 30 de zile va fi într-adevăr mai mare decît pentru 20 de zile. Dar nu este deloc evident că și curățenia stradală trebuie tratată la fel. Poate că RER reușește să facă în 20 de zile ceea ce Romprest face în 30.

Așadar, comunicatul de presă al Romprest face două greșeli logice:

  • Adună alte cifre decît cele propuse de Clotilde Armand pentru a ajunge la cu totul alte concluzii (om de paie).
  • Folosește un artificiu matematic (regula de trei simplă) fără să explice de ce.

În spirit, comunicatul atinge totuși un punct sensibil. Într-o analiză de costuri de pe 15 iunie 2021, Clotilde Armand a susținut că, în comparație cu Oradea, în Sectorul 1 din București costul salubrizării stradale pe km² este de 14 ori mai mare, iar prețul pe m³ de gunoi menajer este de 3,66 ori mai mare. Între tarifele Romprest și RER există diferențe, dar nu atît de mari.

gavel mostly false
Markdown help: CommonMarkGitHub Flavored