Fiecare amendament care se depune la Legea Bugetului trebuie să conțină și sursa de finanțare. Ei bine, socialiștii au depus un amendament prin care vor să crească alocațiile, iar impactul bugetar este de 1.716.385.000 de lei. Doar că avem o problemă: ei au arătat că sursa de finanțare este fondul de rezervă al Guvernului, în care s-au alocat 598 de milioane de lei.

Bogdan Huțucă · 2 martie 2021 · surse:

1
context

Afirmația lui Bogdan Huțucă a fost făcută cu ocazia votării bugetului pe anul 2021, în Parlament.

scop
Verificăm dacă (1) legea cere ca fiecare amendament depus la bugetul de stat să conțină și sursa de finanțare și (2) dacă PSD a depus un amendament care prevedea creșterea alocațiilor, cu un impact bugetar de 1,7 miliarde de lei și finanțat din fondul de rezervă al Guvernului, în care s-au alocat doar 0,598 miliarde de lei.
un răspuns
1

Verificăm valoarea de adevăr pentru scopul (1)insert_link

Pe 18 februarie 2021, Parlamentul a publicat procedura de depunere a amendamentelor la proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2021, în care se precizează că fiecare amendament trebuie să aibă completată rubrica "Motivația amendamentului/sursa de finanțare".

Mai mult, Legea 500/2002, Art. 17 paragrafele 3 și 3.1, interzice aprobarea amendamentelor care ar determina creșterea deficitului bugetar:

(3) În timpul dezbaterilor nu pot fi aprobate amendamente la legile bugetare anuale, care determină majorarea nivelului deficitului bugetar.

(3.1) Modificarea creditelor bugetare și/sau de angajament, ca urmare a amendamentelor propuse potrivit prevederilor alin. (2.1), se face numai prin redistribuiri de sume între subdiviziuni ale clasificației bugetare.

Scopul (1) este deci adevărat.

Verificăm valoarea de adevăr pentru scopul (2)insert_link

Pe 25 februarie 2021, Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2021 a primit avizul comun de la Comisia pentru muncă și protecție socială, Comisia pentru egalitate de șanse pentru femei și bărbați, Comisia pentru muncă, familie si protecție socială, Comisia pentru drepturile omului, egalitate de șanse, culte și minorități.

În avizul comun este trecută și lista amendamentelor respinse, iar la nr. 4 al listei (pagina 4 și 5) se află acest amendament propus de PSD:

Articolul din lege/ anexa/ capitol/ subcapitol/ paragraf/ grupa/ titlul/ articol/ alineat: Anexa nr. 3/20/01 Ministerul Muncii și Protecției SocialeTitlul XI Asistență socială

Text amendament propus (autor, apartenenţă politică): Se propune suplimentarea sumei necesare pentru plata alocaţiilor de stat pentru copii cu suma de 1.716.385.000 lei. Autori: deputaţi Adrian Solomon, Irinel Ioan Stativă, Eduard Andrei Popica şi senator Gabriela Creţu + Grup parlamentar PSD

Motivaţia amendamentului/sursa de finanţare: Suma propusă a fi suplimentată ar face posibilă plata alocațiilor de stat pentru copii începând cu drepturile aferente lunii iulie 2021 în cuantumul de 600 de lei pentru copiii cu vârste cuprinse între 0 și 2 ani, respectiv 0 și 18 ani în cazul copiilor cu handicap și în cuantum de 300 de lei pentru copiii cu vârste cuprinse între 2 și 18 ani, așa cum au fost stabilite prin Legea nr.14/2020. Sursa: Fondul de rezervă al prim-ministrului.

Fondul de Rezervă al Guvernului pe anul 2021 a fost stabilit la 598.732.000 lei, conform Sintezei Bugetului de Stat pe anii 2019-2024 (vezi pagina 7, capitolul 5001 grupa 50). Cum acest fond de rezervă este de aproape 3 ori mai mic decât suma necesară creșterii alocațiilor copiilor conform cerințelor PSD, este lesne de înțeles de ce amendamentul PSD a fost respins.

Scopul (2) este și el demonstrat adevărat.

gavel adevărată
ajutor pentru Markdown: CommonMarkGitHub Flavored