Desființăm taxa de salubrizare! Cu toții vom fi responsabili, vom sorta corect deșeurile menajere și nu vom mai avea nimic de plată la factura lunară pentru taxa de salubrizare.

Daniel Băluță · 14 octombrie 2020 · surse:

1
context

Primarul sectorului 4, Daniel Băluță, a promis în octombrie 2020 desființarea taxei de salubrizare din sectorul său, urmând ca serviciile de salubrizare să se realize pe viitor prin contracte individuale încheiate de asociațiile de proprietari, persoanele fizice sau juridice, cu operatorul economic licențiat în acest domeniu.

Anunțul său de pe Facebook menționează și comunicatul de presă al Primăriei Sectorului 4, care spune că desființarea taxei de salubrizare se va realiza până la 1 martie 2021.

Reamintim că această taxă de salubrizare fusese instituită de Consiliul Local al Sectorului 4 pe 31 ianuarie 2017, conform HCL nr. 9/2017. Băluță era primarul sectorului 4 la acea dată.

Document PDF cu Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 4, din data de 10 aprilie 2017, care instituie taxa de salubrizare pe raza sectorului 4.

de verificat
Verificăm 1) dacă taxa de salubrizare din sectorul 4 a fost desființată cândva în perioada 14.10.2020-1.03.2021 și 2) dacă această taxă nu a fost reintrodusă ulterior, în perioada 1.03.2020-22.03.2024.
0

Dacă promisiunea se dovedește adevărată, ar trebui creată și răzgîndirea aferentă... 🥲

un răspuns
1

1) A fost desființată taxa de salubrizare?insert_link

Ca în orice primărie, decizia de desființare a unei taxe instituite de Consiliul Local se va regăsi în arhiva Hotărârilor Consiliului Local.

Pe site-ul Primăriei Sectorului 4, în meniul de navigare pe website, arhiva Hotărârilor Consiliului Local nu poartă denumirea uzuală (cu care ne-am obișnuit de pe website-urile celorlalte primării de sector, adică "Hotărârile Consiliului Local" sau "Consiliul Local > Hotărâri"), ci se numește Hotărârile Autorității Deliberative și se află în cadrul secțiunii "Monitorul Oficial Local".

Întrucât arhiva Hotărârilor Consiliului Local Sector 4 nu este deloc structurată pe ani, am căutat printre cele 126 de pagini ale arhivei (reprezentând aproximativ 126x30=3780 de hotărâri publicate) acele pagini care conțin hotărâri luate în perioada octombrie 2020 - martie 2021:

Captură de ecran pentru arhiva 'Hotărârile Autorității Deliberative', de pe site-ul Primăriei Sectorului 4. Fiecare pagină a arhivei conține 3 filtre disponibile pentru căutarea în arhivă (denumire, număr, data ședinței) și afișează 30 de hotărâri. Arhiva are 126 de pagini în total.

Am găsit astfel Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 137 din 14.10.2020 (denumită mai jos HCL 137/2020), care spune la Art. 2 alineatul (1) că:

În conformitate cu principiile "tarifarea echitabilă, corelată cu calitatea și cantitatea serviciului prestat" și "poluatorul plătește", precum și pentru aplicarea instrumentului economic "plătește pentru cât arunci", se desființează taxa de salubrizare instituită și încasată pentru toți utilizatorii serviciului de salubrizare, persoane fizice și juridice, de pe raza Sectorului 4 al Municipiului București în conformitate cu Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 9 din data de 31.01.2017, cu modificările și cumpletările ulterioare, începând cu 01.01.2021."

iar la alineatul (2) spune că:

(...) contravaloarea serviciilor de salubrizare menajeră va fi suportată și decontată direct de către toți utilizatorii serviciului de salubrizare, persoane fizice și juridice, pe bază de tarife, în baza contractului individual de prestare a serviciului de salubrizare încheiat direct cu operatorul serviciului de salubrizare licențiat ROSAL GRUP S.A., care deține exclusivitatea prestării serviciului pe raza Sectorului 4 al Municipiului București (...).

Taxa de salubrizare a fost deci desființată în octombrie 2020 și înlocuită cu contracte individuale între persoane fizice/juridice și operatorul unic al serviciului de salubrizare din sector. Scopul 1) este deci "îndeplinit".

2) A fost cumva reinstituită taxa de salubrizare, ulterior anulării ei?insert_link

Am găsit Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 50 din 12.04.2021 care instituie "taxa specială de salubrizare" pentru utilizatorii, persoane fizice, persoane fizice autorizate, persoanele fizice asimilate acestora și persoanele juridice care nu au contracte individuale de prestări servicii de salubrizare, din sectorul 4, aferentă serviciilor de salubrizare prestate pentru colectarea și gestionarea deșeurilor municipale:

Documentul PDF cu Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 50/2021, publicat de Primăria Sectorului 4, în care se poate citi despre instituirea 'taxei speciale de salubrizare' pentru persoanele fizice sau juridice fără contracte individuale de prestări servicii de salubrizare.

Cuantumul acestei taxe era stabilit la 24,28 lei pe lună pentru persoanele fizice, respectiv la 85,18 lei pe lună pentru persoanele juridice.

Această taxă specială de salubrizare, reintrodusă pe 12 aprilie 2021, este în contradicție clară cu instrumentul economic "plătește pentru cât arunci" introdus de HCL 137/2020, deoarece cetățenii fără contracte (de salubrizare) plătesc o taxă fixă, indiferent cât de multe deșeuri municipale generează lunar, spre deosebire de cetățenii cu contracte (de salubrizare), care plătesc un tarif personalizat, bazat pe cel puțin unul dintre următoarele criterii, conform Art. 1 din HCL 137/2020:

Art. 1. Se aprobă implementarea instrumentului economic "plătește pentru cât arunci", în cadrul serviciului public de salubrizare asigurat pe raza Sectorului 4al Municipiului București, în conformitate cu prevederile art. 17 alin. 1 litera e) din Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, bazat pe cel puțin unul din următoarele elemente: (i) volum; (ii) frecvență de colectare; (iii) greutate; (iv) saci de colectare personalizați.

Documentul PDF cu Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 137/2020, publicat de Primăria Sectorului 4, în care se poate citi despre introducerea instrumentului economic 'plătește pentru cât arunci' și criteriile care stau la baza noilor tarife pentru cetățenii cu contracte de salubrizare.

În particular, HCL nr. 50/12.04.2021 a dat mână liberă firmelor din sectorul 4 să genereze oricât de multe deșeuri municipale, dacă alegeau plata serviciilor de salubrizare prin "taxa specială de salubrizare" în valoare fixă de 85,18 lei pe lună. Această scăpare a fost corectată abia 2 ani mai târziu, prin HCL nr. 171/19.06.2023, care a scos persoanele fizice autorizate (cabinete medicale, de avocatură, notariale etc) și persoanele juridice din rândul beneficiarilor "taxei speciale de salubrizare".

Scpoul 2) este deci "încălcat".

Concluzie:

Taxa de salubrizare a fost desființată în octombrie 2020 și reintrodusă parțial în aprilie 2021. Cu un scop "îndeplinit" și un altul "încălcat", această promisiune primește verdictul "îndeplinită parțial".

gavel îndeplinită parțial
ajutor pentru Markdown: CommonMarkGitHub Flavored