Fenomenul [containerelor de deșeuri care ajung în țară] se bazează pe acea regulă care permite introducerea într-un stat membru [UE], din alt stat membru [UE], a materiei prime pentru reciclare.

Barna Tánczos · 6 iunie 2021 · sources:

0
context

Ministrul Mediului, Barna Tanczos, a declarat acest lucru în cadrul emisiunii tv "Insider Politic", începând de la minutul 09:40 al înregistrării emisiunii.

În primăvara 2021, au fost descoperite în portul Constanța mai multe containere cu deșeuri aduse din diferite țări UE. În acte, aceste containere conțineau "materie primă pentru reciclare", dar în realitate majoritatea aveau înăuntru fie deșeuri periculoase, fie deșeuri nereciclabile, care nu mai puteau fi valorificate.

to verify
Verificăm ce lege europeană permite importul de "materie primă pentru reciclare" dintr-un stat membru UE în alt stat membru UE.
one answer
1

Regulamentul nr. 1013/2006 tratează transferul de deșeuri între state membre (și în țări terțe). Comisia Europeană are și o expunere pentru nespecialiști a principiilor acestui regulament. Scopul regulamentului este protejarea mediului și a sănătății umane.

O subclasă a acestor deșeuri sînt deșeurile periculoase. Acestea sînt definite în Directiva 91/689/CEE. Cel puțin două dintre transporturile · recente au inclus deșeuri periculoase (azbest, baterii).

gavel true
Markdown help: CommonMarkGitHub Flavored