Istoricul afirmației: Imediat după adoptarea cadrului legislativ [al noilor legi ale educației], vom reface programele, în primul rând pentru liceu (...). Pot să vă promit că este o preocupare a mea și este una dintre prioritățile pe care eu mi le asum.

autor dată modificări
sonia pe 16 iunie 2023
- modificări la context


   
Într-un interviu acordat RFI România, ministra Educației, Ligia Deca, a declarat că va reface programele școlare, cu prioritate cele pentru liceu. Vezi înregistrarea audio a afirmației pe pagina [articolului RFI România](https://www.rfi.ro/politica-153495-ligia-deca-programe-liceu-legi-educatie).
Pentru a ne face o idee despre starea învățământului românesc comparativ cu cel la nivel de UE, puteți citi "Monitorul educației și formării" pentru România, publicat anual de Comisia Europeană (ediția [2022](file:///home/sonia/Downloads/monitorul%20educa%C8%9Biei%20%C8%99i%20form%C4%83rii%202022-NCAN22016RON.pdf),[2022](https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/6a29fe32-66f9-11ed-b14f-01aa75ed71a1/language-ro), ediții mai vechi [aici](https://op.europa.eu/webpub/eac/education-and-training-monitor-2022/ro/country-reports/romania.html#1-key-indicators)):

  
<a href="attachment/99/full.png"href="attachment/100/full.png" class="expand">
 <img src="attachment/99/200.png"src="attachment/100/200.png" alt="Extras din Monitorul educației și formării 2022, raport pentru ROMÂNIA, întocmit de Comisia Europeană">Europeană. În pagină sunt subliniate rândurile din tabel care arată procentele elevilor români cu competențe scăzute la citire, matematică și științe (procente aproape duble față de media europeană în 2021)">

  

În tabelul de mai sus se poate observa că în România în anul 2021:
* 40,8% din tinerii de 15 ani (clasa a opta) au competențe scăzute la **citire**, față de 22,5% media în UE;
* 46,6% din tinerii de 15 ani (clasa a opta) au competențe scăzute la **matematică**, față de 22,9% media în UE;
* 43,9% din tinerii de 15 ani (clasa a opta) au competențe scăzute la **științe**, față de 22,3% media în UE.
sonia pe 16 iunie 2023
- modificări la context


   
Într-un interviu acordat RFI România, ministra Educației, Ligia Deca, a declarat că va reface programele școlare, cu prioritate cele pentru liceu. Vezi înregistrarea audio a afirmației pe pagina [articolului RFI România](https://www.rfi.ro/politica-153495-ligia-deca-programe-liceu-legi-educatie).

Pentru a ne face o idee despre starea învățământului românesc comparativ cu cel la nivel de UE, puteți citi "Monitorul educației și formării" pentru România, publicat anual de Comisia Europeană (ediția [2022](file:///home/sonia/Downloads/monitorul%20educa%C8%9Biei%20%C8%99i%20form%C4%83rii%202022-NCAN22016RON.pdf), ediții mai vechi [aici](https://op.europa.eu/webpub/eac/education-and-training-monitor-2022/ro/country-reports/romania.html#1-key-indicators)):

<a href="attachment/99/full.png" class="expand">
 <img src="attachment/99/200.png" alt="Extras din Monitorul educației și formării 2022, raport pentru ROMÂNIA, întocmit de Comisia Europeană">
</a>
cata pe 25 aprilie 2023
- modificări la sumar
Imediat după adoptarea cadrului legislativ [a[al noilor legi ale educației], vom reface programele, în primul rând pentru liceu (...). Pot să vă promit că este o preocupare a mea și este una dintre prioritățile pe care eu mi le asum.