Answer history for #28

author date changes
sonia on 4 aprilie 2024
- changes to contents


      
Pe [29 octombrie 2020](http://portal.just.ro/2/SitePages/dosar.aspx?id_inst=2&id_dosar=300000000870885), Curtea de Apel București a anulat definitiv taxa de habitat din Sectorul 2, care fusese introdusă prin [HCLS2 nr.32/21.02.2019](https://www.ps2.ro/attachments/article/221/HCL%2032-2019.pdf). Procesul de anulare a acestei taxe fusese început cu un an în urmă (1.11.2019) de către USR Sector 2, în frunte cu Radu Mihaiu.

**Actualizare 4 aprilie 2024:**

Conform Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. [80/25.02.2021](https://cl.ps2.ro/index.php/consiliul-local/hotarari/hotararea-nr-080):
- taxa de habitat s-a desființat pentru utilizatorii non-casnici*, începând cu data de 30.06.2021;
- începând cu data de 01.07.2021, finanțarea serviciului public de salubrizare – gestionare deșeuri de la utilizatorii non-casnici* se realizează prin tarife adoptate de autoritățile administrației publice locale, în condițiile legii;
- utilizatorii non-casnici* vor încheia contracte individuale de prestări servicii pentru gestionarea deșeurilor menajere cu operatorul de salubrizare, cu valabilitate începând cu data de 01.07.2021.

*persoane juridice, cu excepția asociațiilor de proprietari și a persoanelor juridice deținătoare de imobile cu destinație rezidențială.

Actualmente, pe [site-ul Primăriei Sectorului 2](https://www.ps2.ro/), există o pagină dedicată [serviciilor de salubrizare](https://salubrizare.ps2.ro/), pe care sunt publicate ghidurile pentru încheierea contractelor de salubrizare pentru utilizatori casnici (asociații de bloc și persoane fizice de la case) și utilizatori non-casnici (persoane juridice), precum și statistici cu numărul de contracte de salubrizare semnate de către utilizatorii casnici:
<a href="attachment/254/full.png" class="expand">
  <img src="attachment/254/200.png" alt="Captură de ecran pentru pagina web salubrizare.ps2.ro, pe care sunt publicate ghidurile pentru încheierea contractelor de salubrizare pentru utilizatori casnici (asociații de bloc și persoane fizice de la case) și utilizatori non-casnici (persoane juridice), precum și statistici cu numărul de contracte de salubrizare semnate de către utilizatorii casnici.">
</a>

Concluzie: Taxa de habitat a fost înlocuită cu contracte individuale de salubrizare, iar tariful contractelor de salubrizare este stabilit de administrația publică locală, în condițiile legii. Promisiunea este îndeplinită.
- verdict
none chevron_right kept
cata on 3 aprilie 2024
- acceptance
Answer accepted as proof.