Bugetul de stat a fost aprobat! Per ansamblu, cuantumul amendamentelor opoziției a fost de 12,8% din PIB, respectiv 143,3 miliarde. Dacă acestea ar fi fost aprobate în bloc, deficitul României ar fi atins aproximativ 20%, dublul deficitului aferent anului 2020, mult peste orice țintă agreată cu partenerii europeni.

Alexandru Nazare · 2 martie 2021 · surse:

1
context

Pe 2 martie 2021, bugetul pe anul 2021 a fost aprobat, iar ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a explicat succint pe pagina sa de Facebook ce reprezintă acest buget aprobat și ce ar fi însemnat din punct de vedere financiar dacă toate amendamentele opoziției (PSD și AUR) ar fi fost aprobate.

Reamintim că deficitul bugetar al României pe ultimii ani a fost de:

  • 9.79% din PIB în 2020 (sursa)
  • 4.3% din PIB în 2019
  • 2.9% din PIB în 2018
  • 2.6% din PIB în 2017 și în 2016,

Sursa datelor pe 2019-2016: Eurostat.

scop
Verificăm (1) care este cuantumul amendamentelor opoziției pentru bugetul pe anul 2021, raportat la PIB (procente) și (2) dacă acest cuantum ar fi condus la un deficit bugetar de aproximativ 20% din PIB.
un răspuns
1

Costul amendamentelor Opozițieiinsert_link

Bugetul de Stat a fost aprobat prin Legea 15/2021. Pe site-ul Senatului este disponibil și procesul legislativ. Acesta include raportul Comisiei pentru buget, finanțe și bănci (2.615 pagini), care enumeră toate amendamentele respinse.

La o căutare sumară (nu exhaustivă) prin acest raport am găsit amendamente însumînd 96 de miliarde de lei. Iată amendamentele cu costuri de minimum un miliard de lei.

pagina nr. crt costul (milioane de lei)
115 72 40.810
1777 26 7.123
1662 11 5.000
128 79 3.000
1895 5 3.000
1896 6 3.000
1336 2041 2.922
348 251-260 2.727
1696 7 2.500
1673 9 1.910
1617 4 1.716
1846 48 1.425
130 81 1.400
1802 3 1.380
1802 4 1.134
126 77 1.100
1652 1 1.000
1654 2 1.000
1900 11 1.000
1966 21 1.000

Iată și restul valorilor extrase din raport. Am oprit analiza, întrucît pare foarte probabil că suma arătată de Alexandru Nazare (143,3) miliarde este corectă.

Costul ca procent din PIBinsert_link

Conform Raportului privind situația macroeconomică, Ministerul Finanțelor anticipează pentru anul 2021 un produs intern brut de 1.116 miliarde de lei și un deficit bugetar de 7,16%. În forma finală a Legii 15/2021, Articolului 2 (2) proiectează un deficit bugetar de 87,349 miliarde de lei, respectiv 87,349/1.116 = 7,82% din PIB.

Amendamentele Opoziției, în afară de cazul în care putea fi găsită finanțarea pentru ele, ar fi sporit acest deficit cu 143,3/1.116 = 12,83% din PIB. Însumate, cele două deficite ajung la circa 20% din PIB.

Afirmația lui Alexandru Nazare este adevărată.

ajutor pentru Markdown: CommonMarkGitHub Flavored