România și-a reluat locul în rândul statelor membre ale Agenției Spațiale Europene (ESA), după plata recentă a datoriei istorice din 2017-2019.

Sebastian Burduja · 22 noiembrie 2022 · surse:

1
context

La conferința Agenției Spațiale Europene (ESA) de la Paris din 22 noiembrie 2022, Sebastian Burduja (ministru al Cercetării, Inovării și Digitalizării la acea vreme) a declarat că România și-a recuperat dreptul de vot în structurile decizionale ale ESA, după ce şi-a plătit o mare parte din datoria pe care o avea față de această instituție.

În perioada 1 iulie 2018 – 19 octombrie 2022, din cauza neefectuării plăților pentru contribuțiile anuale, România nu a avut drept de vot în cadrul Consiliului și Comitetelor de program ESA, deoarece conform Convenției ESA, Art. XI, pct. 6b, un stat membru pierde dreptul de vot în cadrul Consiliului și Comitetelor de Program ESA atunci când suma arieratelor depășește valoarea contribuțiilor pentru anul financiar current, iar contribuția neachitată a României pentru programe însuma 102,27 milioane euro, pentru perioada 2019-2022 (sursa).

ESA este o organizație interguvernamentală dedicată explorării spațiului cosmic, fondată în 1975 de către 10 state europene (Belgia, Danemarca, Franța, Germania de Vest, Italia, Olanda, Spania, Suedia, Elveția și Marea Britanie). ESA este independentă de Uniunea Europeană, dar colaborează cu aceasta printr-un acord-cadru. În prezent, ESA are 22 țări membre, România devenind membră pe 22 decembrie 2011.

scop
Verificăm 1) dacă România a achitat în toamna lui 2022 (măcar o parte din) datoria către ESA, acumulată în perioada 2017-2019 și 2) dacă România și-a recăpătat statutul de membru al ESA, după plata datoriei.
un răspuns
0

ESA este finanțată din contribuția anuală a statelor membre și din contribuția anuală a UE (Wikipedia). În medie, fiecare cetățean al unui stat membru ESA plătește, în taxe pentru cheltuielile cu explorarea spațiului, aproximativ la fel ca prețul unui bilet de cinema (sursa 1 și 2).

Modul de angajare și plată al contribuției financiare a României către ESA este stabilit prin Legea nr. 262/2011 și prin Convenția ESA. Sunt două tipuri de contribuții:

  • cea fixă (obligatorie): stabilită prin lege, calculată ca proporție din venitul național net între cele 22 de state membre (României îi revine aproximativ 1%) și plătită anual;
  • cea opțională: cota de participare la fiecare dintre programele și misiunile spațiale multianuale ale ESA, selectate de România și aprobate; este angajată o suma totală, distribuția pe programe fiind aprobată de miniștri conform negocierilor și sugestiilor făcute de Agenția Spațială Română.

ESA funcționează după principiul fair-return:

  • contribuția financiară a României se poate returna integral în țară sub formă de contracte încheiate între ESA și persoane juridice române;
  • proprietatea intelectuală/industrială rămâne în România.

Prin programele ESA s-a obținut un retur al contribuției naționale a României în jurul valorii de 86% pentru perioada în care contribuția a fost achitată, capacitățile naționale permițând creșterea la 100%.

1) Ce datorii către ESA a achitat România în 2022-2023insert_link

Pe 5 octombrie 2022 s-au achitat 330 de milioane lei, reprezentând datoria pe anii 2019, 2020 și o plată parțială pentru 2021 (conform H.G. nr.1216/2022):

Guvernul a aprobat plata sumei de 330 milioane lei, reprezentând contribuția financiară restantă a României pentru anul 2019, anul 2020 și plată parțială a contribuției financiare restante pentru anul 2021 la programele opționale ale Agenției Spațiale Europene (ESA). Banii se asigură din bugetul pentru anul 2022 al Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării. Prin plata contribuției restante pentru recuperarea dreptului de vot până la 31.01.2023, România își respectă angajamentele rezultate din Legea nr. 262/2011.

Pe 18 ianuarie 2023 s-au achitat 181.440.881 lei, reprezentând restul de datorie pentru 2021-2022, plus 92.294.351 lei, reprezentând prima tranșă a contribuției financiare a României pentru anul 2023 (conform H.G.):

Prin acest act normativ, se aprobă plata sumei de 273.735.232 lei, reprezentând contribuția financiară restantă a României pentru anii 2021 și 2022, precum și prima tranșă a contribuției financiare pentru anul 2023 la programele opționale ale Agenției Spațiale Europene (ESA), sumă compusă din: a) sume restante rămase de achitat în valoare de 181.440.881 lei; b) prima tranșă a contribuției financiare a României pentru anul 2023 în valoare de 92.294.351 lei. Plățile contribuțiilor la programele opționale ale ESA se asigură din bugetul aprobat pentru anul 2023 al Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării.

2) Și-a recăpătat România statutul de membru ESA, după plata din octombrie 2022?insert_link

În perioada 22-23 noiembrie 2022, la Paris s-a organizat Reuniunea Consiliului la nivel ministerial al ESA. În cadrul acestui eveniment, s-au votat proiectele obligatorii și cele opționale pe următorii 5 ani de activitate ESA, iar România figura printre țările cu drept de vot, cu o contribuție asumată de 122 milioane de euro (vezi pagina 4):

Prezentare PowerPoint pentru conferința de presă din cadrul evenimentului CM22, organizat de ESA pe 22-23 noiembrie 2023 la Paris

Deci România își recăpătase dreptul de vot în cadrul ESA, în noiembrie 2022.

gavel adevărată
ajutor pentru Markdown: CommonMarkGitHub Flavored