Istoricul răspunsului #143

autor dată modificări
sonia pe 14 noiembrie 2022
- acceptare
Răspuns acceptat ca demonstrație.
sonia pe 11 noiembrie 2022
- modificări la conținut


      
#### Lemnul ca sursă de energie în România
Conform Raportului de Mediu pentru "Strategia Energetică a României 2020-2030, cu Perspectiva Anului 2050", pe anul [2020](http://economie.gov.ro/images/Energie/20200805_Raport%20de%20mediu_rev06_ROl.pdf#page=27):
> Aproximativ 3.5 milioane de locuințe, din totalul de 8.5 milioane, utilizează ca sursă de energie termică lemnul de foc. Ținta pentru anul 2030 este reducerea utilizării lemnului ca sursă de energie termică în proporție de 20% față de nivelul anului
> 2018.


#### Lemnul ca sursă de energie în UE
În UE, [biomasa](https://energy.ec.europa.eu/topics/renewable-energy/bioenergy/biomass_en) (care include lemnul de foc) continuă să fie principala sursă de energie regenerabilă, cu o pondere de 60%, în creștere față de anii anteriori. Totuși, pentru a atinge obiectivele de mediu stabilite pentru 2030/2050, energia regenerabilă produsă cu biomasă trebuie să îndeplinească anumite criterii de sustenabilitate, conform Directivei UE 2018/2001, printre care se numără:
- pentru biomasa provenită din păduri, producătorii de bioenergie (energie generată cu biomasă) trebuie să demonstreze că țara de proveniență a lemnului are legi pentru prevenirea tăierilor nesustenabile;
- termocentralele și centralele electrice noi, pe bază de biomasă, trebuie să emită cu cel puțin 70% mai puține gaze cu efect de seră comparat cu alternativele pe combustibil fosil.


#### Este lemnul o sursă regenerabilă de energie?
Există [studii](https://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2006gl/pdf/2_Volume2/V2_2_Ch2_Stationary_Combustion.pdf) care demonstrează că arderea lemnului degajă mai multe gaze cu efect de seră decât arderea gazelor naturale, a petrolului și chiar a cărbunelui, raportat la o unitate de energie.

Mai mult, arderea lemnului emite dioxid de carbon *în ritm rapid*, pe când pădurile cresc la loc *în ritm lent*, deci emisiile nete de dioxid de carbon rezultate se acumulează pentru [decenii sau secole](https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:1bdc63bd-b7e9-11e6-9e3c-01aa75ed71a1.0001.02/DOC_1&format=PDF).

Comunitatea științifică a cerut politicienilor scoaterea lemnului de pe lista de surse regenerabile, în scrisori deschise publicate în [2018](https://www.pfpi.net/wp-content/uploads/2018/04/UPDATE-800-signatures_Scientist-Letter-on-EU-Forest-Biomass.pdf) și [2021](https://www.dropbox.com/s/hdmmcnd0d1d2lq5/Scientist%20Letter%20to%20Biden%2C%20von%20der%20Leyen%2C%20Michel%2C%20Suga%20%26%20Moon%20%20Re.%20Forest%20Biomass%20%28February%2011%2C%202021%29.pdf?dl=0).

În [septembrie 2022](https://www.euractiv.com/section/biomass/news/forest-activists-hail-eu-move-to-cap-biomass-fuels-industry-worried/), chiar Parlamentul European a votat scoaterea anumitor tipuri de lemn primar de pe lista surselor de energie regenerabilă, precum și tăierea subvențiilor pentru acele tipuri de lemn.


#### Concluzie
Barna TanczosTánczos are dreptate când spune că lemnul încă este folosit în milioane de gospodării din UE, pentru încălzire și energie electrică. El preia retorica UE când afirmă că lemnul este o sursă regenerabilă de energie, dar realitatea îl contrazice. Afirmația lui este deci mixtă.
sonia pe 11 noiembrie 2022
- modificări la conținut


      
#### Lemnul ca sursă de energie în România
Conform Raportului de Mediu pentru "Strategia Energetică a României 2020-2030, cu Perspectiva Anului 2050", pe anul [2020](http://economie.gov.ro/images/Energie/20200805_Raport%20de%20mediu_rev06_ROl.pdf#page=27):
> Aproximativ 3.5 milioane de locuințe, din totalul de 8.5 milioane, utilizează ca sursă de energie termică lemnul de foc. Ținta pentru anul 2030 este reducerea utilizării lemnului ca sursă de energie termică în proporție de 20% față de nivelul anului
> 2018.


#### Lemnul ca sursă de energie în UE
În UE, [biomasa](https://energy.ec.europa.eu/topics/renewable-energy/bioenergy/biomass_en) (care include lemnul de foc) continuă să fie principala sursă de energie regenerabilă, cu o pondere de 60%, în creștere față de anii anteriori. Totuși, pentru a atinge obiectivele de mediu stabilite pentru 2030/2050, energia regenerabilă produsă cu biomasă trebuie să îndeplinească anumite criterii de sustenabilitate, conform Directivei UE 2018/2001, printre care se numără:
- pentru biomasa provenită din păduri, producătorii de bioenergie (energie generată cu biomasă) trebuie să demonstreze că țara de proveniență a lemnului are legi pentru prevenirea tăierilor nesustenabile;
- termocentralele și centralele electrice noi, pe bază de biomasă, trebuie să emită cu cel puțin 70% mai puține gaze cu efect de seră comparat cu alternativele pe combustibil fosil.


#### Este lemnul o sursă regenerabilă de energie?
Există [studii](https://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2006gl/pdf/2_Volume2/V2_2_Ch2_Stationary_Combustion.pdf) care demonstrează că arderea lemnului degajă mai multe gaze cu efect de seră decât arderea gazelor naturale, a petrolului și chiar a cărbunelui, raportat la o unitate de energie.

Mai mult, arderea lemnului emite dioxid de carbon *în ritm rapid*, pe când pădurile cresc la loc *în ritm lent*, deci emisiile nete de dioxid de carbon rezultate se acumulează pentru [decenii sau secole](https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:1bdc63bd-b7e9-11e6-9e3c-01aa75ed71a1.0001.02/DOC_1&format=PDF).

Comunitatea științifică a cerut politicienilor scoaterea lemnului de pe lista de surse regenerabile, în scrisori deschise publicate în [2018](https://www.pfpi.net/wp-content/uploads/2018/04/UPDATE-800-signatures_Scientist-Letter-on-EU-Forest-Biomass.pdf) și [2021](https://www.dropbox.com/s/hdmmcnd0d1d2lq5/Scientist%20Letter%20to%20Biden%2C%20von%20der%20Leyen%2C%20Michel%2C%20Suga%20%26%20Moon%20%20Re.%20Forest%20Biomass%20%28February%2011%2C%202021%29.pdf?dl=0).

În [septembrie 2022](https://www.euractiv.com/section/biomass/news/forest-activists-hail-eu-move-to-cap-biomass-fuels-industry-worried/), chiar Parlamentul European a votat scoaterea anumitor tipuri de lemn primar de pe lista surselor de energie regenerabilă, precum și tăierea subvențiilor pentru acele tipuri de lemn.


#### Concluzie
Barna Tanczos are dreptate când spune că lemnul încă este folosit în milioane de gospodării din UE, pentru încălzire și energie electrică. El preia retorica UE când afirmă că lemnul este o sursă regenerabilă de energie, dar realitatea îl contrazice. Afirmația lui este deci mixtă.