Continuăm extinderea Rețelei Naționale de Monitorizare a Calității Aerului. A fost publicat în SEAP anunțul privind procedura de achiziționare a 30 de analizoare de PM și PM 2,5, pentru zona București-Ilfov, 50 de senzori și 4 autolaboratoare pentru aglomerările urbane București, Iași, Brașov și Bacău.

Mircea Fechet · 18 decembrie 2020 · surse:

1
context

În ultimele zile ale primului său mandat ca ministru al Mediului (în Guvernul Orban II), Mircea Fechet a promis extinderea Rețelei Naționale de Monitorizare a Calității Aerului.

Rețeaua Națională de Monitorizare a Calității Aerului este o rețea înființată în 2010 și care cuprindea, în 2022, 163 stații de monitorizare continuă a calităţii aerului, dotate cu echipamente automate pentru măsurarea concentrațiilor principalilor poluanţi atmosferici:

 • dioxid de sulf (SO2),
 • oxizi de azot (NO2/NOX),
 • monoxid de carbon (CO),
 • ozon (O3),
 • pulberi în suspensie (PM10 și PM2.5),
 • benzen (C6H6)
 • metale grele (plumb, cadmiu, nichel, arsen, mercur),
 • hidrocarburi aromatice policiclice.

Buletinele anuale, lunare și zilnice pentru calitatea aerului în România, pentru perioada 2010-2023, se găsesc aici.

Evaluarea calității aerului înconjurător este reglementată prin Legea 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător cu modificările ulterioare, ce transpune Directiva 2008/50/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind calitatea aerului înconjurător și un aer mai curat pentru Europa, Directiva 2004/107/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind arsenul, cadmiul, mercurul, nichelul, hidrocarburile aromatice policiclice în aerul înconjurător și Directiva 2015/1480 de modificare a mai multor anexe la Directivele 2004/107/CE și 2008/50/CE ale Parlamentului European și ale Comisiei prin care se stabilesc normele privind metodele de referință, validarea datelor și amplasarea punctelor de prelevare pentru evaluarea calității aerului înconjurător.

SEAP este Sistemul Electronic de Achiziții Publice, adică o platformă online publică pe care instituțiile publice lansează licitații pentru achizițiile publice planificate.

scop
Verificăm dacă au fost achiziționate și montate cele 30 analizoare de PM și PM 2,5, cei 50 de senzori și cele 4 autolaboratoare, pe care ministrul Mediului, Mircea Fechet, le-a promis în decembrie 2020.
un răspuns
1

S-a încheiat licitația menționată de ministru?insert_link

Conform unui comunicat al Ministerului Mediului din 18 decembrie 2020, licitația menționată de Mircea Fechet se numește "Furnizare echipamente suplimentare de monitorizare a calității aerului necesare în vederea creșterii gradului de măsurare și de informare a publicului în timp real privind calitatea aerului înconjurător”. (Avem nevoie de titlul licitației pentru a găsi pagina SEAP a anunțului care lansează această licitație publică.)

Din pagina SEAP a licitației, aflăm că licitația a fost împărțită în 3 loturi:

 • Analizoare pentru determinarea PM10/PM2.5,
 • Autolaborator,
 • Interfață/aplicație calitate aer pentru telefonul mobil,

iar primele două loturi au fost atribuite companiei ORION EUROPE, pe data de 1 octombrie 2021. (Deci nu s-a montat niciun analizor nou în primele 9 luni de la lansarea licitației.)

Teoretic, echipamentele promise de Mircea Fechet au fost achiziționate. Rămâne întrebarea dacă au fost date în folosință.

Au fost puse în funcțiune noile echipamente achiziționate prin această licitație?insert_link

Structura Rețelei Naționale de Monitorizare a Calității Aerului (RNMCA) s-a modificat în felul următor în perioada 2020-2022:

anul total stații automate staţii de tip trafic (1) staţii de tip industrial (2) staţii de tip fond urban (3) staţii de tip fond suburban (4) staţii de tip fond regional/ rural (5) staţii de tip EMEP (6)
2020 149 30 59 33 16 8 3
2021 156 30 59 41 16 7 3
2022 163 32 59 44 15 10 3

(1) = pentru evaluarea aportului emisiilor din trafic

(2) = pentru evaluarea aportului emisiilor din surse industriale

(3) = pentru evaluarea nivelului de fond al poluării pentru zonele urbane

(4) = pentru evaluarea nivelului de fond al poluării pentru zonele suburbane

(5) = pentru evaluarea nivelului de fond regional/rural al poluării

(6) = pentru monitorizarea și evaluarea poluării aerului în context transfrontier la lungă distanță

Toate cele 6 tipuri de stații monitorizează și PM-urile, conform site-ului oficial RNMCA.

Conform rapoartelor anuale pentru calitatea aerului din România, numărul de analizoare nou montate, pentru monitorizarea PM-urilor, a variat astfel în perioada 2020-2022:

anul analizoare nou montate*
2020 0
2021 0
2022 21

(* montate ulterior datei licitației, adică 18.12.2020)

Promisiunea era de 30 analizoare noi, dar am găsit confirmarea montării pentru doar 21. Nu am găsit nicio referire la cei 50 senzori noi, sau la cele 4 autolaboratoare.

gavel îndeplinită parțial
ajutor pentru Markdown: CommonMarkGitHub Flavored