Ministerul Educației menține tezele ca formă de evaluare a nivelului de cunoștințe și competențe ale elevilor.

Sorin Cîmpeanu · 9 noiembrie 2021 · surse:

1
context

Pe 9 noiembrie 2021, Ministerul Educației a emis un comunicat de presă semnat de Ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu, care argumenta pe larg necesitatea tezelor și hotăra menținerea lor.

Pe 5 iulie 2022, domnul Cîmpeanu a anunțat eliminarea tezelor (video, momentul 52:13).

scop
Verificăm dacă există o răzgîndire în privința menținerii tezelor.
un răspuns
1

În comunicatul de presă din noiembrie 2021, Ministerul Educației, prin Ministrul Sorin Cîmpeanu, a luat cunoștință de existența unei petiții pentru eliminarea tezelor, apoi pledat pentru menținerea acestora, cu argumente rezonabile:

Tezele susținute cu prezență fizică sunt ultimul bastion în calea scăderii relevanței notelor acordate de cînd s-a declanșat pandemia. [...] Faptul că elevii nu au susținut teze de trei semestre, adică au fost privați de o evaluare importantă, acea singură evaluare care reflectă în mod corect nivelul elevilor la final de semestru, are repercusiuni grave asupra stabilirii nivelului cognitiv al elevului. De asemenea, lipsa acestei evaluări importante pune în dificultate și profesorul, care nu va putea să își stabilească o strategie didactică ulterioară adecvată. Dacă nu cunoști exact nivelul elevului la momentul T0, cum știi, mai departe, unde are nevoie elevul de intervenție suplimentară?

În conferința de presă de după ședința de Guvern din 30 martie 2022, domnul Cîmpeanu a spus:

Avînd în vedere relevanța tezelor semestriale, avînd în vedere această structură a anului școlar care se bazează pe cele cinci module [...], intenționăm să revizuim Regulamentul de organizare și funcționare din învățămîntul preuniversitar în sensul renunțării la obligativitatea acestor teze semestriale. Sînt convins că fiecare profesor știe bine, uneori știe foarte bine, cînd să-și planifice aceste evaluări pe parcurs, de-a lungul anului școlar, coroborat și cu această structură pe cinci module. De asemenea, am luat act și de solicitarea elevilor, pe care o susțin, a unei evaluări standardizate, sumative, la final de an școlar, și solicită elevii și o evaluare standardizată predictivă, la început de an școlar. Este un model pedagogic pe care îl avem în atenție și, împreună cu specialiștii în științele educației, îl vom analiza și îl vom implementa încă din anul școlar 2022-2023 [...].

Concret, eliminarea tezelor s-a produs prin publicarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar (ROFUIP) pe 5 iulie 2022. Comparînd edițiile din 2020 și din 2022, remarcăm dispariția din articolele 105-109 a oricărei mențiuni despre lucrările semestriale scrise (teze). De exemplu:

Art. 105 (versiunea 2020): Testele de evaluare, subiectele de examen de orice tip și lucrările semestriale scrise (teze) se elaborează pe baza cerințelor didactico-metodologice stabilite de programele școlare, parte a Curriculumului național.

Art. 105 (versiunea 2022): Testele de evaluare și subiectele de examen de orice tip se elaborează pe baza cerințelor didactico-metodologice stabilite de programele școlare, parte a curriculumului național.

Consider că cele două atitudini reprezintă o răzgîndire.

gavel răzgîndire
ajutor pentru Markdown: CommonMarkGitHub Flavored