Istoricul afirmației: Am decis împreună cu domnul ministru al Mediului sub nicio formă să nu se mai amâne, încă o dată, punerea în aplicare a programului [RetuRO].

autor dată modificări
sonia pe 4 decembrie 2023
- verdict
niciunul chevron_right îndeplinită
sonia pe 6 octombrie 2023
- modificări la context


      
Cu ocazia unei vizite la o fabrică privată din Ploiești, care va produce PET reciclat, premierul Marcel Ciolacu a declarat că împreună cu ministrul Mediului, a decis ca programul RetuRO să nu mai fie amânat deloc. RetuRO este implementarea sistemului de garanție-returnare în România.

Sistemul de Garanție-Returnare (SGR) este un instrument de mediu, util pentru colectarea separată a ambalajelor pentru băuturi, în vederea reciclării. Consumatorii plătesc comerciantului o garanție la achiziția unei băuturi care folosește ambalaj nereutilizabil din sticlă, plastic sau metal (cu volume cuprinse între 0,1 L şi 3 L inclusiv), iar ulterior își pot recupera garanția prin predarea acestor ambalaje la un punct de returnare (plasat de obicei chiar în spațiile comerciale care vând băuturi).

În prezent, 11 state europene au sisteme de garanție-returnare funcţionale, iar rata de returnare a ambalajelor variază între 60 și 98%, conform [DRS Association](https://drsassociation.com/members/):

țara | anul lansării SGR | rata de returnare (în 2019, 2021 sau an mai recent)
--|--:|--:|
Suedia | 1984 | 88%
Islanda | 1989 | 88%
Finlanda | 1996 | 93%
Norvegia | 1999 | 92%
Germania | 2006 | 98%
Croatia | 2006 | 88% ([2018](https://projects2014-2020.interregeurope.eu/fileadmin/user_upload/tx_tevprojects/library/file_1602852020.pdf))
Olanda | 2007 | ?
Lituania | 2016 | 91%
Slovacia | 2021 | 60%
Letonia | 2022 | 65% (estimativ)
Malta | 2022 | 75%

În România, introducerea SGR:
- trebuia adoptată începând cu 1 ianuarie 2021 (conform [legii 31/2019](thttps://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/209958)), pentru a preveni un nou [infringement](https://commission.europa.eu/law/application-eu-law/implementing-eu-law/infringement-procedure_ro?etrans=ro) pe mediu din partea Comisiei Europene (cum a fost cel din [26 mai 2016](https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/EN/MEMO_16_1823));
- a fost amânată din cauza schimbării guvernului pe 23 decembrie 2020 și datorită scrisorii[scrisorii deschisedeschise](https://drive.google.com/file/d/1z6mQU8iNIj8gKYcZHazwJTrfDbblW_B6/view) pe care Asociația Companiilor de Distribuție de Bunuri din România (ACDBR), Asociația Marilor Rețele Comerciale din România (AMRCR) și Asociația Națională a Comercianților Mici și Mijlocii din România (ANCMMR) au adresat-o noului ministru al mediului, cerând refacerea hotărârii de guvern referitoare la SGR;
- a fost adoptată abia în octombrie 2021 (prin [HG nr. 1074/2021](https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/259959)), cu termen inițial de lansare [1 octombrie 2022](https://ecoteca.ro/wp-content/uploads/2022/01/1.074_HG_2021_17ian2022.pdf#page=7);
- a fost amânată, din nou, pentru [30 noiembrie 2023](https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/247209).

Reamintim că în România, rata actuală de reciclare este de aproximativ [14%](https://www.euronews.ro/articole/romania-codasa-la-reciclare-ue-a-impus-statelor-membre-sa-atinga-o-rata-de-recicl), mult sub cota de 55%, impusă de Uniunea Europeană și care trebuie atinsă până în 2025.
sonia pe 6 octombrie 2023
- modificări la context


      
Cu ocazia unei vizite la o fabrică privată din Ploiești, care va produce PET reciclat, premierul Marcel Ciolacu a declarat că împreună cu ministrul Mediului, a decis ca programul RetuRO să nu mai fie amânat deloc. RetuRO este implementarea sistemului de garanție-returnare în România.

Sistemul de Garanție-Returnare (SGR) este un instrument de mediu, util pentru colectarea separată a ambalajelor pentru băuturi, în vederea reciclării. Consumatorii plătesc comerciantului o garanție la achiziția unei băuturi care folosește ambalaj nereutilizabil din sticlă, plastic sau metal (cu volume cuprinse între 0,1 L şi 3 L inclusiv), iar ulterior își pot recupera garanția prin predarea acestor ambalaje la un punct de returnare (plasat de obicei chiar în spațiile comerciale care vând băuturi).

În prezent, 11 state europene au sisteme de garanție-returnare funcţionale, iar rata de returnare a ambalajelor variază între 60 și 98%, conform [DRS Association](https://drsassociation.com/members/):

țara | anul lansării SGR | rata de returnare (în 2019, 2021 sau an mai recent)
--|--:|--:|
Suedia | 1984 | 88%
Islanda | 1989 | 88%
Finlanda | 1996 | 93%
Norvegia | 1999 | 92%
Germania | 2006 | 98%
Croatia | 2006 | 88% ([2018](https://projects2014-2020.interregeurope.eu/fileadmin/user_upload/tx_tevprojects/library/file_1602852020.pdf))
Olanda | 2007 | ?
Lituania | 2016 | 91%
Slovacia | 2021 | 60%
Letonia | 2022 | 65% (estimativ)
Malta | 2022 | 75%
În România, introducerea SGRSGR:
- artrebuia fiadoptată trebuitîncepând legiferatăcu încă1 ianuarie 2021 (conform [legii 31/2019](thttps://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/209958)), pentru a preveni un nou [infringement](https://commission.europa.eu/law/application-eu-law/implementing-eu-law/infringement-procedure_ro?etrans=ro) pe mediu din lunapartea [decembrieComisiei 2020](https://www.revista-piata.ro/business/special/item/16101-sistemul-garantie-returnare-a-devenit-sursa-de-dispute-intre-furnizori-si-retaileri)Europene (iar(cum intrareaa înfost vigoarecel din fie[26 1mai ianuarie2016](https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/EN/MEMO_16_1823));
- 2021),a conformfost angajamenteloramânată asumatedin decauza guvernulschimbării Orbanguvernului depe atunci,23 pentrudecembrie evitarea2020 unuiși noudatorită infringementscrisorii deschise pe mediucare pentruAsociația țaraCompaniilor noastrăde (dinDistribuție parteade UE). 
IntroducereaBunuri SGRdin România (ACDBR), Asociația Marilor Rețele Comerciale din România (AMRCR) și Asociația Națională a fostComercianților adoptatăMici prinși [HGMijlocii nr.din 1074/2021](https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/259959),România iar(ANCMMR) dataau inițialăadresat-o noului ministru al mediului, cerând refacerea hotărârii de punereguvern înreferitoare funcțiunela SGR;
- a acestuiafost eraadoptată [1abia în octombrie 2022](https://ecoteca.ro/wp-content/uploads/2022/01/1.074_HG_2021_17ian2022.pdf#page=7).2021 Lansarea(prin [HG nr. 1074/2021](https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/259959)), cu termen inițial de lansare [1 octombrie 2022](https://ecoteca.ro/wp-content/uploads/2022/01/1.074_HG_2021_17ian2022.pdf#page=7);
- a fost amânată, din nou, pentru [30 noiembrie 2023](https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/247209).
Reamintim că în România, rata actuală de reciclare este de aproximativ [14%](https://www.euronews.ro/articole/romania-codasa-la-reciclare-ue-a-impus-statelor-membre-sa-atinga-o-rata-de-recicl), mult sub cota de 55%, impusă de Uniunea Europeană și care trebuie atinsă până în 2025.